Arcada – Rekryteringskampanj i digitala medier

367000
Facebook total reach
20000
Totala mängd klick via textannonser
12
CTR-% på AdWords textannonser

Bakgrund

 

Arcada_logo_yksivariYrkeshögskolan Arcada  erbjuder flera olika utbildningar både på bachelor- och masternivå. Varje år då den återkommande ansökningsperioden närmar sig blir det aktuellt med rekryteringskampanjer för yrkeshögskolan. Under 2015 hade Arcada  redan börjat övergå allt mer till digital marknadsföring, och 2016 fortsatte trenden i ännu större utsträckning. Genero fick då i uppdrag att ta hand om den digitala annonseringen.

 

arcada-roll

 

Utmaningar

Kampanjen hade en begränsad budget med tanke på att målgruppen var relativt stor och befann sig primärt i Finland, Sverige, Norge och Baltikum. Eftersom konkurrensen om synlighet ökar under ansökningsperoden bör uppmärksamheten blande de potentiella studenterna fångas redan innan. Detta för att skapa en mer effektiv och genomslagskraftig marknadsföring, där fler kan nås för en lägre kostnad. Efter att intresset skapats behöver målgruppen främst påminnas om Arcada då anmälningstiden börjar. Samtidigt bör vi nå alla potentiella studenter som söker efter de utbildningar som Arcada erbjuder, och för detta behövs fler olika kanaler.

För att vara kostnadseffektiv behöver även rätt meddelanden skapas för målgruppen, samtidigt som de följer Arcadas  budskap och utseende enligt det som finns på kampanjens hemsida.

Arcada – Rekrytointikampanja digitaalisissa medioissa 6

Lösningar

Vi delade upp hela rekryteringskampanjen enligt högskolans utbildningsnivåer, d.v.s. en kampanj för den svenska respektive  engelska bachelorutbildningen och en för de engelska och svenska masterutbildningarna. Vartefter delade vi upp dessa kampanjer i mindre delar som fokuserade på specifika länder, språk och intressen.

Vi byggde upp ett flöde som skulle leda de potentiella studenterna från att bli intresserade till att fylla i ansökan, där de första annonserna publicerades i december och de sista i april. Vi satsade på att optimera annonserna för bästa möjliga resultat samt remarketing.

För samtliga kampanjer gjorde vi Facebook- samt google sök-, gmail- och display-annonser. För den svenska bachelorutbildningen gjordes även Instagram-annonsering.

 

arcada case gif small

 

För att ta reda på vad som lockade målgruppen gjorde vi en stor mängd olika typer av annonser med varierande budskap. De testannonser som fungerade bäst valde vi sedan ut till kampanjen.

På Facebook testade vi flera typer av annonser. För remarketing gjorde vi bland annat karusellannonser som anpassades så att annonsernas första bild var kopplad till en sida som användaren tidigare besökt och som intresserat dem.

Arcada – Rekrytointikampanja digitaalisissa medioissa 7

 

Resultat

Awarenesskampanjerna fungerade bra på alla medier;  annonserna fick 3.7 miljoner visningar. Instagram och Gmail sponsored ads var lönsamma för synlighet, likaså Facebook som nådde 367 000 människor och där hela den finska målgruppen nåddes. Dessutom fick vi via Google AdWords 20 000 klick.

 

Arcada - Rekryteringskampanj i digitala medier 7