Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet

Bakgrund

Finlands Svenska Idrott r.f. är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland samt fungerar som takorganisation för de finlandssvenska idrottsförbunden. Till grenförbunden hör Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG, Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO, Finlands Svenska Skidförbund FSS, Svenska Finlands Idrottsförbund SFI, Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS, Svenska Finlands skolidrottsförbund SFSI, Idrottens föreningsallians IFA och tre distrikt. 

Finlands Svenska Idrott verkar i hela Svenskfinland och till främsta uppgifterna hör intressebevakning, service och utbildning för 104.000 idrottare och motionärer. Finlands Svenska Idrott skapar förutsättningar för idrott och motion på svenska i Finland.

Finlands Svenska Idrotts målgrupp är idrottare på både motions- och elitnivå, föreningar, barn och unga, stat och kommuner.

Finlands Svenska Idrott valde att samarbeta med Genero för att förnya deras brandstrategi och identitet eftersom de kände att det saknades ett tydligt budskap om vad de gör samt en inspirerande och fräsch brandidentitet som skulle kännas igen i allt vad de gör.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 8

 

Utmaningar

De olika målgrupperna känner ofta till de finlandssvenska grenförbunden samt olika tävlingar och kampanjer som arrangeras av Finlands Svenska Idrott, men man känner oftast inte till Finlands Svenska Idrott eller nyttan Finlands Svenska Idrott skapar.

Målet med förnyelsen av Finlands Svenska Idrotts varumärkesstrategi och -identitet var att få de olika målgrupperna att förstå det mervärde som Finlands Svenska Idrott skapar samt att medarbetare, medlemmar och deltagare i olika evenemang skall känna sig stolta över att vara en del av Finlands Svenska idrott.

Finlands Svenska Idrott skapar och står ofta bakom många projekt och evenemang och behövde därför en visuell identitet som förutom att vara modern, fräsch och lätt att känna igen också skulle vara lätt att använda i olika sammanhang och applicera på olika produktbrand.

 

Brandingstrategi och kommunikationskoncept

Genom tre olika workshops med Finlands Svenska Idrotts ledning, grenförbund och styrelse tog vi fram en ny brandingstrategi och kommunikationskoncept

I Finlands Svenska Idrotts nya brand story sammanfattas kort vad Finlands Svenska Idrott gör, för vem, hur de jobbar och varför de finns till.

Finlands Svenska Idrott är de svenskspråkiga idrottsförbundens samlande organisation med uppgift att stödja och företräda sina medlemmar i gemensamma frågor och ge goda förutsättningar att idrotta på svenska i Finland. Deras mål är att inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och nå sina mål.

Kommunikationskoncept

Huvudbudskapet och Finlands Svenska Idrotts nya slogan är en kort sammanfattning av vad de gör och varför. Genom att skapa en inspirerande omgivning och en gemenskap når vi tillsammans bättre resultat.

  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Resultat.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 2

 

Förutom huvudbudskapet tog vi också fram olika stödbudskap med tanke på de olika målgrupperna. För yngre barn är resultaten inte det viktigaste utan det är kanske mera frågan om att bli inspirerad, ha roligt och att röra på sig.

  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Rörelse.
  • Finlands Svenska Idrott – Inspiration. Gemenskap. Glädje.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 9

 

Finlands Svenska Idrott har även rollen som centralorganisation och intressebevakare för sina medlemsförbund.

  • Finlands Svenska Idrott – Stöder. Utbildar. Organiserar.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 7

 

Förutom budskapen till de specifika målgrupperna tog vi också fram några stödbudskap som kan användas mera allmänt i kommunikationen.

  • Finlands Svenska Idrott – Passion för idrott.
  • Finlands Svenska Idrott – Älska idrott på svenska.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 11

 

Ny visuell identitet

För den nya visuella identiteten gjorde vi upp en omfattande brand book, som innehåller den nya brandingstrategin, kommunikationskonceptet och framför allt anvisningar gällande allt det visuella.

Målet med den visuella uppdateringen var att skapa och lyfta fram ett modernt, fräscht och sportigt brand, som skulle vara lätt att känna igen.

Därför valdes en typografi som är vågad och tar mycket plats. En lätt lutning i typsnittet symboliserar framåtanda och framåtrörelse. Typsnittet ger ett väldigt modernt uttryck, så för att bevara och lyfta fram lite av Finlands Svenska Idrotts långa historia valde vi att behålla det grafiska elementet i logon, de så kallade “pilarna”, men i en ny tappning.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 13

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 18
Utdrag ur brandbooken – sidor som berör logotypen

 

En pigg och klar himmelsblå valdes som huvudfärg. Färgen är full av energi och glädje, men ger också en härlig känsla av trygghet i associationerna till himlen, havet och Finland.

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 19

 

Finlands Svenska Idrott – Kommunikationskoncept och ny visuell identitet 5

 

Kundens kommentar

Att välja samarbetspartner för att förnya en grafisk identitet och fundera på stora kommunikationsfrågor kan vara svårt, och till en början kännas väldigt osäkert, men vårt val av Genero kändes naturligt redan från första mötet. Generos personal var väldigt duktiga på att lyssna till och förstå just våra behov. De kunde se var utmaningarna låg och komma med lösningar. Att vara bra på att lyssna betyder också att man sparar tid och pengar, vilket var viktigt för oss.

 

Vi behövde någon som kunde förstå våra målgrupper, som kunde hålla en tajt tidtabell och leverera enligt en på förhand uppgjord plan. Och här levererade Genero alla gånger. Genero är professionella, kunniga och vågade!

 

– Jeanette Harf, Ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang, Finlands Svenska Idrott