Folksam – försäkringsräknare till Drupal

Bakgrund

Folksam hade beslutat sig för att modernisera sina webbsidor och ville i samband med moderniseringen uppdatera sina webbaserade försäkringsräknare. Folksam använde sig sedan tidigare av Drupal och den nya sidan med försäkringsräknare skulle också byggas i Drupal. Folksam hade redan tidigare valt en partner till att förnya deras webbplats men eftersom försäkringsräknaren krävde spetskompetens i att skräddarsy och utveckla egna drupalmoduler valdes Genero som partner för att utveckla den delen av webbplatsen.

Utmaningar

Modernisera de existerande försäkringsräknarna och göra dem smidigare att använda för besökaren. Göra det enklare för användaren att få en uppfattning om försäkringars pris och uppdatera layouten i enlighet med existerande visuella riktlinjer. Integrera försäkringsräknarna med Folksams egna tjänster för prisräkning och autentisering.

Förverkligande

Som grund utvecklades en Drupal modul som skulle fungera som ramverk för varje försäkringsräknare, och stå för de gemensamma funktionerna mellan räknarna. För varje enskild räknare byggdes sedan utvidgande moduler, med den specifika funktionalitet som krävdes för den försäkringsräknaren. Med hjälp av det ramverk som Genero skapade kan Folksams egna utvecklare också enkelt utveckla nya räknare utan Generos hjälp.

Integrationer gjordes för prishämtning, kreditvärdighet och autentisering, och för att överföra informationen om slutförda försäkringsteckningar till Folksams system.

Resultatet blev en räknare för fordonsförsäkringar och en för ungdomsförsäkringar vars layout stämmer överens med den övriga webbsidan och som är enklare och tydligare att använda än de tidigare försäkringsräknarna.

Samarbetet mellan Folksam och Genero var tätt och fungerade smidigt, vilket var ett måste eftersom kraven ändrade under projektets gång och för att integrationerna var rätt så komplexa.