Jake Bygg – Tydligare varumärkesstrategi, ny webbplats och mera synlighet

Bakgrund

Företaget Jake Bygg från Jakobstad bygger högklassiga hus som håller även till nästa generation. Jake Bygg vill framför allt erbjuda miljövänliga byggtjänster av hög kvalitet.

I Jakobstadsregionen har Jake Bygg redan ett starkt fotfäste, men företaget ville nå längre. Förutom ökad synlighet ville Jake Bygg förtydliga sin varumärkesstrategi och samtidigt ta kål på vanliga missuppfattningar om trähusbyggande. Den gamla webbplatsen fungerade inte som stöd för affärsverksamheten på det sätt som företaget hade hoppats på, så webbplatsen behövde förnyas helt.

Med dessa utmaningar framför sig inledde Jake Bygg och Growth marketing Co. Genero sitt samarbete år 2018.

Tydlig varumärkesstrategi genom workshoppar

Ett företag som vill förtydliga sin varumärkesstrategi måste börja med att reda ut vad företaget har för utgångspunkter och målsättningar. För att klargöra dem ordnade vi olika workshoppar tillsammans med kunden. Den här typen av tankeverkstäder är ett effektivt verktyg i början av ett samarbete för att bekanta sig med kundens verksamhet. Utgående från workshopparna presenterade vi sedan förslag för Jake Bygg, som vi trodde att skulle leda oss på rätt väg mot de uppställda målsättningarna.

Vi formulerade bland annat företagets varumärkeshistoria, varumärkeslöfte och mission.

Jake Bygg - Tydligare varumärkesstrategi, ny webbplats och mera synlighet 3

Ny, tydlig och välfungerande webbplats

nnan vi började bygga den nya webbplatsen ställde vi upp målsättningarna tillsammans med kunden. Vi planerade webbplatsen så att den skulle stöda företagets försäljning, locka potentiella kunder och generera kvalificerade leads. Vi analyserade också den gamla webbplatsen för att hitta de stötestenar som vi ville undvika i fortsättningen. Efter den omsorgsfullt gjorda planeringen byggde vi en ny, välfungerande och pålitlig webbplats som ger varje besökare en positiv upplevelse och en korrekt bild av det företag som webbplatsen representerar.

Våra utvecklare kodade webbsidorna, en copywriter skapade innehåll enligt konceptet och en designer såg till att sidorna också visuellt följde den röda tråden i konceptet. Nya foton togs också för att den nya webbplatsen skulle ge rätt intryck och i sin helhet stämma överens med det skapade konceptet. Förutom det gjordes en grundlig SEO-analys som stöd för den nya webbplatsens struktur.

Tillsammans med kunden valde vi WordPress som plattform för webbplatsen. Orsaken till det var främst att Jake Byggs teammedlemmar själva enkelt skulle kunna publicera information om nya byggprojekt, intressanta artiklar och referenser. I enlighet med konceptet skapade vi också en sektion på webbplatsen som berättar om trähusbyggandets alla möjligheter. Med den här lösningen kunde Jake Bygg nå ännu ett av sina mål, att ta kål på vanliga missuppfattningar om trähusbyggande.

Lyckades vi fånga ditt intresse? Ta kontakt!

 

Jake Rakennus - selkeyttä brändistrategiaan, uudet verkkosivut ja lisää näkyvyyttä 3
Jake Rakennus - selkeyttä brändistrategiaan, uudet verkkosivut ja lisää näkyvyyttä 4