KLiNGEL – Nya kunder till webbutiken

Bakgrund

KLiNGEL är ett tyskt företag som under åren har fått en stadigvarande kundkrets även i Finland. KLiNGEL erbjuder modeprodukter, smycken och inredningsartiklar för en mogen målgrupp och värdesätter kvalitetsprodukter.

KLiNGEL - Uusia asiakkaita verkkokauppaan 1

 

Utmaningar

KLiNGELS tidigare kundnätverk bestod till största del av kunder som var vana att beställa hem produkter via postorder och inte via en webbutik. De potentiella kunderna som visste hur man beställer produkter via en webbutik hittade inte till KLiNGELs hemsida. Med dessa två utmaningar som utgångsläge hade vi som mål att öka KLiNGELs synlighet på internet och därmed öka försäljningen. Ett ytterligare mål var att öka avkastningen på det företaget investerar i marknadsföring (ROI). För att nå dessa mål krävdes det att vi optimerade deras webbutik för den finska marknaden.

Lösningar

Hur löste vi dessa utmaningar? Till att börja med analyserade vi konkurrenssituationen på marknaden, exempelvis genom att utvärdera hur konkurrensutsatta olika nyckelord var och hur mycket synlighet konkurrerande företag hade jämfört med KLiNGEL. Analysen visade att KLiNGELs synlighet borde gå att förbättra rätt mycket med rätt åtgärder. Denna analys presenterades för KLiNGEL tillsammans med en strategi för hur vi kunde optimera webbutiken.

Vi sökmotoroptimerade innehållet på webbsidan och gick igenom den övriga sökmotor-marknadsföringen. För att ytterligare öka den digitala synligheten utvecklade och upprätthöll vi även företagets blogg, med inlägg som var inriktade på målgruppens intressen. En av nyckellösningarna för att förbättra KLiNGELs marknadsföring var att fokusera innehållet till sådant som passar en finländsk målgrupp.

Vi såg även sociala medier som en viktig plats att synas på för KLiNGEL, vilket gjorde arbetet med olika sociala medier till en essentiell del av arbetet. Via sociala medier lockade vi flera kunder till företagets hemsida genom att rikta budskapet till rätt målgrupp, på ett intressant och aktuellt sätt.

”Genero är den perfekta samarbetspartnern för att hjälpa oss med de utmaningar vi har inom digital och social marknadsföring. De arbetar mot klara mål och har ett genuint intresse för kunden, samtidigt som de skapar kvalitetstjänster och upprätthåller en transparent verksamhet. Vi är väldigt nöjda med det resultat vårt samarbete har fört med sig såhär långt.”

-Cornelia Broqvist, PR- och kommunikationschef på KLiNGEL Norden

Resultat

Vår marknadsanalys och våra lösningar resulterade i att vi nådde de mål vi hade fastställt tidigare. Vi ökade alltså både besökarantalet på hemsidan och åstadkom en försäljningsökning av KLiNGELs produkter i webbutiken. Mer specifikt ökade den organiska trafiken, dvs den trafik som inte kommer via betalda annonser, med 69 % samtidigt som webbsidans andel nya besökare ökade med 59 %.

Optimeringen av webbutiken tillsammans med allt annat som hände hos KLiNGEL under året medförde en ökning av den organiska trafiken med 65 % jämfört med året innan.

Via sökmotoroptimeringen nådde vi våra mål en månad tidigare än förväntat. Synligheten för KLiNGEL jämfört med utvalda konkurrenter för de ord vi följer ökade så att KLiNGELs position blev position två, från att vara nummer fyra vid starten.

Som resultat av sökmotor-marknadsföringen (AdWords) ökade försäljningen med 20 % samtidigt som annonsernas effektivitet förbättrades, i och med att kostnaderna minskade med nästan 30 %. Dessa resultat uppnåddes tack vare arbetet med rätt nyckelord och annonsinnehåll riktat till rätt målgrupp.

 

KLiNGEL - Nya kunder till webbutiken