MUSH – Förnyelse av brand

Bakgrund

MUSH, grundat i Jakobstad, är Nordens största producent av rå föda för hundar. Företaget använder sig av inhemska råvaror av hög kvalitét. Då MUSH beslöt sig för att expandera verksamheten utanför Finland och Sverige var MUSH i behov av Generos tjänster, speciellt med tanke på varumärkesstrategin och kommunikationskonceptet, för att förbereda sig inför den hårda internationella konkurrensen.

MUSH - Brändiuudistus 10

Utmaningar

Konsumenterna hade inte tidigare varit tillräckligt medvetna om råfoder och dess fördelar för husdjur, vilket var orsaken till att marknaden för rå föda inte var så konkurrensutsatt. Vi tog oss an denna utmaning och försökte öka kunskapen om hur rå föda inverkar positivt på husdjurs hälsa. I och med marknadsläget hade MUSH potential att samtidigt etablera sig som marknadsledare i hundmatssektorn.

Lösningar

Målet med detta projekt var simpelt: att ge människor något att tro på.

MUSH - Brändiuudistus 15

 

MUSH - Brändiuudistus 11

 

Vi började med att förenkla produkterna genom att utveckla dem till användarvänliga smakbitar. Vår kommunikationsplan bestod av historier som kunderna lätt fick ta del av genom kundkontakt och innehållsrik information på hemsidan. Med hjälp av försäljningskampanjer fick vi fram budskapet direkt till potentiella kunder.

 

 

Ytterligare förnyade vi hela MUSHs image, till ett varumärke kunderna kan lita på. Detta gjorde vi genom att förnya företagets logo, förpackningar, visuella utseende och kommunikation. I samtliga delar såg vi till att MUSH förmedlade samma budskap. Riktlinjer för denna utveckling var att man skulle förmedla ett enkelt, öppet och ärligt varumärke.

 

Resultat

Denna kampanj resulterade i att MUSH behöll sin position som marknadsledare i norden, samtidigt som de utökade försäljningen till Europa. Den ökade kännedomen om fördelarna av rå föda gjorde dessutom att hundratals hundägare delade med sina erfarenheter på MUSHs hemsida.