Nooga – Brandstrategi, visuell identitet samt webbsida

Noogan uusi brändistrategia sekä logo. Nooga Oy Ab är en bokförings- och ekonomirådgivningsbyrå grundad Januari 2017 i Jakobstad, Österbotten. Nooga vill hjälpa sina kunder att få koll på ekonomin och genom det förbättra lönsamheten.

Generos uppgift var att skapa brand och kommunikationsstrategi, visuell identitet samt webbsida.

Utmaningar

Extremt konkurrensutsatt marknad. Det finns närmare 1000 bokföringsbyråer i Finland. Utmaningen är att sticka ut ur mängden både vad gäller sättet att jobba och kommunicera.

 

Förverkligande

Kärnan i kommunikationen blev att Nooga är skapad av företagare som förstår företagarens vardag och de utmaningar som finns från kvittojakt till att få ihop timlistor och hålla reda på semesterdagar.

Namnet Nooga (= noggrann) är redan det ett starkt varumärkeslöfte, eftersom det troligtvis är bokförarens och löneräknarens viktigaste egenskap att göra sitt jobb noggrant.

Målet var att skapa en tidlös men modern logotyp och använda färger som skulle sticka ut i en bransch som ofta ses som ganska tråkig och intetsägande.

 

Nooga – brändistrategia, visuaalinen ilme sekä verkkosivut 16

Ofta förknippas bokföring och löneräkning med något tråkigt och ett nödvändigt ont som stressar en varje månad. Genom att få koll på allt från kvitton till vad som finns på sista raden i resultatrapporten så blir det betydligt roligare för företagaren och mindre stress. Därför är Noogas löfte enkelt:

Nooga – brändistrategia, visuaalinen ilme sekä verkkosivut 19

 

Eftersom Noogas grundare och personal är företagets viktigaste resurs var det naturligt att lyfta fram personalen i kommunikationen.

Nooga – brändistrategia, visuaalinen ilme sekä verkkosivut 20

 

På nooga.fi lyfter vi fram det mest väsentliga och man skall direkt förstå varför Nooga finns och vilka tjänster som erbjuds.

Kolla gärna in Noogas hemsida: https://www.nooga.fi/sv/