OK Indrivning – Branschens föregångare med ny strategi och uppdaterat brand

115 %
ökning av besökare till webbplatsen
18 %
ökning av organisk trafik
15 %
ökning av brandsökning i Google

Bakgrund

Inkassobyrån OK Indrivning tyckte att företagets brand inte längre stämde överens med företagets värderingar och sätt att arbeta. Deras stora utmaning var att hela inkassobranschen fortfarande förknippades med gamla, starkt negativa sinnebilder och därför behövde man också en ny marknadsföringsstrategi samt kommunikationskoncept. Att få ett kravbrev på posten är förknippat med skam, så stark att den till och med kan stoppa personen från att ta kontakt med inkassobyrån. Som följd, vid sidan av de stigande kostnaderna, uppstår i värsta fall en skuldspiral, som i ett större perspektiv också har negativ inverkan på samhället.

Eftersom vi kunde erbjuda konkreta utvecklingsförslag både gällande marknadsföring och strategi, valde OK Indrivning sist och slutligen, bland många andra byråer, Genero för att förverkliga projektet.

”Vi valde Genero, eftersom vi fick bilden av att där får man saker gjorda – Det är inte bara prat.”
– Kennet Kronman, marknadsföringsdirektör/grundare, OK Indrivning

 

Lösningar för strategi och kommunikation

Vi inledde vårt samarbete med att förnya OK Indrivnings brandstrategi, som vi senare använde som grund för att bygga såväl brandets visuella identitet som ett strategistödjande kommunikationskoncept. Generos långvariga samarbetspartner, Esa Jääskeläinen från Daigo Oy fungerade som huvudarkitekt för OK Indrivnings nya strategi.

 

OK Perintä - growth marketing -strategialla alansa suunnannäyttäjäksi 1

 

Kärnan i det nya brandet är OK Indrivnings genuina vilja att hjälpa gäldenärskunderna och att erbjuda dem så individuella och flexibla lösningar som möjligt. Genom att profilera OK Indrivning som en ny tids, modern inkassobyrå kom även deras målsättning fram: att i det långa loppet förnya hela inkassobranschen och sänka tröskeln för gäldenärskunden att ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt för att söka hjälp.

Den här synvinkeln betonades också starkt i OK Indrivnings kommunikation. Ett nyskapande, lösningsinriktat och humanare sätt att sköta inkasso lyftes fram till exempel på OK Indrivnings nätsidor och Facebook, genom att låta företagets kundrådgivare berätta om sitt arbete med eget namn och ansikte.

 

Nya nätsidor och förankring av brandstrategin

För att göra brandstrategin klarare förnyades också företagets nätsidor för att bättre förmedla företagets värderingar och sätt att arbeta. Som plattform för att bygga sidan användes Drupal. Sidan delades in i två olika delar så att såväl klienterna som gäldenärskunderna snabbt och enkelt kunde hitta information ämnad just för dem, samt webbtjänster som gör det lättare att sköta sina ärenden. Eftersom OK Indrivning betjänar sina kunder på tre språk, gjorde man det möjligt att välja mellan finska, svenska och engelska.

 

 

I samband med lanseringen av nätsidorna lanserades också OK Indrivnings nya visuella identitet med nya färger och logotyper. Den sympatiska färgvärlden användes också i t.ex. kravbreven, som traditionellt har varit färglösa och formella.

 

OK Perintä - growth marketing -strategialla alansa suunnannäyttäjäksi

 

Growth hacking innebär ständig optimering

Bakom brandförnyelsen fanns även en önskan om att öka kännedomen om företaget och naturligtvis också att öka försäljningen. Vi jobbar ständigt för att uppnå dessa mål t.ex. med hjälp av Goodle Adwords – sökordsannonsering, displayannonsering och Facebook-annonsering. Som en del av kommunikationen lyfter vi fram både kundreferenser samt berättelser om våra gäldenärskunders erfarenheter av OK Indrivnings tjänster.

 

 

Dessutom optimerar vi OK Indrivnings nätsidor så att de ska synas bättre i sökmotorer och hjälper till att skaffa nya kunder med t.ex. inbound-marknadsföring. För detta producerar vi regelbundet sökmotoroptimerat innehåll till nätsidorna samt utnyttjar det integrerade marknadsföringsverktyget, Hubspot.

 

Resultat

Tack vare den nya webbsidan som lanserades i januari 2017 ökade den organiska trafiken under det första halvåret med 10 % och den totala trafikmängden med hela 114 %. OK Indrivnings synlighet på Google, om man ser till relevanta sökord, fördubblades och sökningar på brandet ökade med 15 %.

Efter avklarad lansering av det nya brandet och nätsidorna, fortsätter vi att göra resultat, med fokus främst på att öka kännedomen om företaget samt att generera leads. 

 

OK Indrivning – Branschens föregångare med ny strategi och uppdaterat brand