Purmo – Stärkt varumärkeskännedom och position som marknadsledare med Growth Marketing

Ett av Rettig ICCs största varumärken är Purmo.

Genero inledde samarbete med Purmo teamet 2014 för att utveckla deras marknadsföringsstrategi och öka varumärkeskännedomen på den nordiska marknaden genom growth marketing. Sedan dess har vi jobbat i nära samarbete med kommunikationsteamet med deras digitala strategi, webbsidor, sökmotoroptimering och innehållsstrategi för att skapa tillväxt på den nordiska marknaden för varumärkena Purmo, LVI och Thermopanel.

Mål att bli marknadsledare även online

Att bygga upp närvaron för Purmo i online medier för att skapa varumärkeskännedom hos slutanvändare och proffs:

Purmo - Stärkt varumärkeskännedom och position som marknadsledare med Growth Marketing

“Norden är en föregångare inom den digitala transformationen inom många branscher idag. Därav föll det sig naturligt att det nordiska teamet blev en drivkraft för  digitaliseringen av vårt bolag. Det är viktigt att komma ihåg att digitaliseringen inte handlar enbart om de digitala kanalerna. Den digitala transformationen bygger först och främst på ett förändrat köpbeteende och det är detta i kombination med en alldeles ypperlig användarupplevelse som driver oss framåt. Vi vill ge den bästa kundupplevelsen i alla kanaler som våra användare och kunder befinner sig i. Och vi vill rådge och inspirera dessa människor hela vägen fram. Generos roll i detta har varit oerhört värdefull. De har lett oss framåt – även när vi tvivlat själva. De har fått oss att våga tänka annorlunda och tack vare noggranna analyser och effektiva åtgärder har vi tillsammans kunnat nå våra ambitiösa mål.”

Mia Högkvist, Customer Experience Manager
Purmo / Nordic Region 

Utmaning med varumärkeskännedomen bland slutkunderna

Trots att Purmo är marknadsledare på radiatorer och finns i de flesta hem med vattenburen värme är det väldigt få slutkunder som känner till varumärket. Detta leder i sin tur till utmaningar eftersom slutkunderna skaffar mer information online än tidigare och återförsäljare samt installatörer inte säljer enskilda varumärken lika starkt som förut.

Vi ville få målgruppen i Sverige, Finland och Danmark att förstå att varumärket på värmelösningen hemma spelar en roll för prestanda och ekonomi. Samt att en radiator även kan vara en inredningsdetalj i hemmet. Vi ville även råda bot på de myter som finns kring radiatorer och golvvärme genom en korrekt och transparent rådgivning direkt till slutanvändare och proffs.

Samtidigt ville vi bygga en långsiktigt lönsam lösning som skulle generera kostnadseffektiv varumärkeskännedom i många år framöver.

Förverkligande

Ursprungliga idén var att satsa den digitala marknadsföringen på SEO, sociala media, annonsering och konverteringsoptimering. För att i takt med att företaget utvecklades digitalt bygga på med flera digitala taktiker.

Vi började med att utveckla varumärkets egna medier. Genom analys av webbsidor och innehåll kunde vi utveckla en SEO-strategi för att öka varumärkets synlighet i Google och på så sätt driva organisk trafik till webbsidorna. Vi skapade en innehållsstrategi och koncept för en blogg mot slutkunderna med målet att inspirera och hjälpa målgruppen att hitta den rätta och effektivaste värmelösningen till hemmet.

Förutom att skapa synlighet på Google spreds innehållet även i sociala medier både organiskt och genom annonsering till utvalda målgrupper baserat på undersökningar och data.

Sociala medier användes främst för att skapa medvetande om Purmo och olika värmelösningar medan vi använde Google AdWords sökordsannonsering för att nå de som sökte efter olika värmelösningar och produkter. För att sedan påminna webbsidesbesökarna om varumärket användes remarketing, på så sätt fanns Purmo med i hela marknadsförings- och säljtratten.

När vi hade byggt upp tillräckligt med besökare till Purmo och LVI webbsidor jobbade vi  med att optimera och leda besökarna till försäljning. Därav började vi även konverteringsoptimera användarflödet så att fler och fler skulle hitta en butik eller installatör nära dem. Vi gör ävenkampanjer där syftet är att driva trafik till e-butiker som säljer produkten.

Under åren har vi även varit med och utvecklat UX och SEO till Purmos nya hemsidor. Vi jobbar ständigt med att ta fram nya growth hacks för att öka varumärkeskännedomen, och på månatlig basis optimerar vi Purmos närvaro online för att fortsätta deras tillväxtresa. Idag jobbar vi även starkt med inbound marketing i syfte att öka antalet leads och effektivisera säljprocessen inom företaget.

Resultat

Sedan slutet av 2014 och fram tills 2017 har den organiska trafiken till svenska hemsidan ökat med 180 % och den totala trafiken med 181 %. Finland har ökat med 176 % i organisk trafik och 235 % i total trafik. Danmark har 205 % ökning i organisk trafik och 326% ökning i total trafik.

Purmo - Brändin tunnettuus kasvuun ja vahvempi markkinapositio Growth Marketingin keinoin 3