SLC – 6 goda orsaker att välja finländsk mat

Bakgrund

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kontaktade Genero eftersom de ville ha hjälp med att ta fram ett kommunikationskoncept och en marknadsföringsplan för att lyfta fram de finländska matproducenterna och fördelarna med att välja finländsk mat.

Utmaningen var att paketera en massa information till några få konkreta budskap som är viktiga för konsumenterna.

Mål med kampanjen

Målen delades in i 3 olika steg.

1. Skapa medvetenhet – Använda sociala medier och online annonsering för att effektivt nå ut till målgruppen i Svenskfinland.

2. Få de som är mest intresserade att även besöka webbsidan för att samla ett remarketing segment för framtida kommunikation.

3. Skapa engagemang för att få organisk spridning av budskapet och få fler att välja finländsk mat.

Koncept – 6 goda orsaker att välja finländsk mat

Utifrån en uppsjö av komplexa fakta och argument tog vi fram 6 olika huvudbudskap som vi ville lyfta fram i kampanjen.

1. I Norden använder vi minst antibiotika
2. Världens renaste mat
3. Finländsk mat är bättre för klimatet
4. Du vet varifrån maten kommer
5. Djur som mår bra
6. Närmare 300.000 jobb

Innehåll och medier

Vi skapade en medieplan innehållande kampanjsida på slc.fi, Facebook, instagram och YouTube med huvudfokus på Facebook annonsering.

Under en kort period skapade vi totalt ca. 100 inlägg och annonser till facebook och instagram. Under kampanjperioden testade vi sedan vilket innehåll som fungerade bäst organiskt och optimerade sen annonseringen enligt det.

 

SLC - 6 hyvää syytä valita suomalaista ruokaa

 

SLC - 6 goda orsaker att välja finländsk mat 4

Resultat

Facebookannonseringen gav betydligt bättre resultat än planerat. Vi nådde ut till 3 ggr fler människor än uppskattat dessutom för en 25 % lägre mediebudget än vad som var planerat.

På Facebook fick vi även 5 ggr högre engagement än de flesta andra sidor i samma kategori. Innehållet fick över 2.800 delningar på Facebook.

Resultaten visar att det lönar sig att skapa ett starkt kommunikatioskoncept och skapa sådant innehåll som är viktigt för målgruppen.

Under kampanjen nådde vi ut till över 160.000 personer i svenskfinland. Reaktionerna bland producenterna var väldigt positiv eftersom kampanjen bidrog med så stort engagemang i sociala medier.

SLC - 6 goda orsaker att välja finländsk mat 6

 

SLC - 6 hyvää syytä valita suomalaista ruokaa 4

”Från SLC är vi mycket nöjda med kampanjen, som lyckades över förväntningarna. Via kampanjens upplägg lyckades vi konkretisera svåra frågor till sex tydliga huvudbudskap. Dessutom fick den finländska matproduktionen och producenterna ett starkt stöd från de finlandssvenska konsumenterna.”

-Mia Wikström, Informatör, SLC