SLS – Betydelsefull kommunikation med hjälp av ett koncept

Bakgrund

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) grundades 1885 för att förvalta den svenska kulturen i Finland. SLS syfte är att samla in, bevara och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland.

Strategi

SLS kontaktade Genero för att få hjälp med att skapa ett nytt kommunikationskoncept till bokmässan i Helsingfors 26–29.10.2017. Utmaningen var att få målgruppen att förstå vad SLS jobbar med och varför det jobb som görs på SLS är viktigt.

Kommunikationen byggdes på insikten att allmänheten inte vet om att SLS förvarar och förvaltar material från personer som haft ett stort intryck på den svenska kulturen i Finland. I SLS arkiv förvaras bland annat originalversionen av Vårt Land skriven av J.L. Runeberg, och även många andra mindre kända men inte desto mindre viktiga kulturskatter. I kommunikationen ville vi lyfta fram att SLS har en viktig uppgift att genom arkivet och fonderna bevara det Svenska kulturarvet i Finland för kommande generationer.

 

SLS video

Det bästa sättet att kommunicera strategin blev genom en video som beskriver SLS verksamhet och uppgift.

 

SLS flygblad

För dem som blev intresserade av SLS Arkiv eller Fonder erbjöds tilläggsinformation i form av ett flygblad.

SLS - Kommunikationskoncept för bokmässa