Snellman – En framgångsrik digital kampanj

2300000
Nådda totalt
68000
Besökare
13000
Deltagare i tävlingen

Bakgrund

Snellman har sex olika versioner av deras produkt Riktigt malet kött. Produkten Riktigt malet kött har aldrig varit nerfryst, är gm-fritt och kommer från finska familjegårdar. Eftersom Riktigt malet kött skärs för hand och aldrig fryses ner, bevaras smaken och strukturen på bästa möjliga sätt.

 

Utmaningar

Flera konsumenter i Finland använder sig av malet kött, men det är få som tänker på köttets ursprung och bearbetning. Detta var därmed en utmaning och att se till att kunderna har mer kännedom om produkterna och deras ursprung. Utmaningen låg även i att det handlade om malet kött i en förpackning, vilket gjorde det svårt att differentiera produkten. Det var även aktuellt att öka kännedomen om Snellmans olika varianter av Riktigt malet kött.

 

Lösningar

Vi bestämde oss för att använda oss av både egna och förtjänta medier i denna kampanj för Snellman. I centrum av kampanjen låg Snellmans kampanjsida, vars primära mål var att lyfta fram konkurrensfördelarna med Riktigt malet kött. På kampanjsidan lanserades en tävling där deltagare hade chans att vinna ett års malet kött. Samtidigt hade vi som mål att öka kännedomen om möjligheterna med Riktigt malet kött och därför delade vi även olika recept som skulle fungera som inspiration till matlagning med produkten.

 

Snellman - Tuloksellinen digikampanja 12

 

 

Vi använde oss också av det huvudsakliga budskapet i kommunikationen genom social media och onlineannonsering. Ämnet behandlades även i Snellmans blogg samt i receptvideor som marknadsfördes på Facebook, Instagram och Youtube. Tävlingen på kampanjsidan hade även som syfte att öka kännedomen om produktfördelarna med Riktigt malet kött.

 

Resultat

Denna kampanj varade i en månad och nådde över 2,3 miljoner konsumenter. Kampanjen var mycket kostnadseffektiv: endast hälften av budgeten användes. Vi fick 68 000 besökare till Snellmans hemsida, varav 13 000 deltog i kampanjsidans tävling. Dessutom fick Snellman 5 500 nya prenumeranter på deras nyhetsbrev.

 

Snellman - Tuloksellinen digikampanja 11

 

 

 

 

Snellman - En framgångsrik digital kampanj