Snellman: Produktlansering genom digitala medier

1696000
Nådda totalt
96000
Visningar på receptvideon
9000
Besökare på kampanjsidan

Bakgrund

Snellman introducerade en ny produkt på marknaden: en ny slags finsk bacon, som inte ännu var välkänd bland konsumenter. Därför behövdes en produktlansering, som vi valde att göra genom att strategiskt öka kännedomen genom digitala medier, vilket vi gjorde med tyngdpunkt på produktförmåner. Detta resulterade i att både en rekordmängd konsumenter nåddes och att försäljningen ökade.

Snellman - Tuotelanseeraus digikanavissa 11

 

Utmaningar

Utmaningen för projektet var att det skulle verkställas snabbt med en relativt liten budget. Dessutom var målet att budskapet skulle nå så många av livsmedelsbutikernas kunder som möjligt.

Förverkligande

Vi på Genero bestämde oss för att tillsammans med kunden utveckla ett allmänt marknadsföringskoncept. Målet för konceptet var att kunna använda det även i liknande produktlanseringar i framtiden. Med budgeten i baktankarna använde vi oss av både egna och förtjänade medier. I marknadsföringen var produkternas unika egenskaper tillsammans med produktens flera användningsmöjligheter i fokus. Egenskaperna och användningsmöjligheterna fick vi fram genom att i kommunikationen använda oss av lockande bilder och enkla videor, parallellt med att vi förde fram klara och tydliga texter och bilder på Facebook och Instagram. Google Display-nätverket använde vi oss också av i den visuella delen av marknadsföringen.
snellman-case-bacon-FB-iphones

 

Resultat

Med denna kampanj nådde vi nästan 1 700 000 konsumenter. Detta gjorde vi genom att använda oss av olika medier och med en relativt liten budget på 5 000 €. Över 4 300 deltog i en tävling som ordnades under kampanjens gång och nyhetsbrevet fick 2 162 nya prenumeranter. Under kampanjens gång ökade försäljningen av produkten och även efter det med 11 %.

 

Snellman: Produktlansering genom digitala medier 1