Sundström – En responsiv hemsida

Bakgrund

Sundström Oy, grundat redan 1966, är ett välkänt finländskt familjeföretag inom jordbyggnadsbranschen. Till deras kärnområden hör jordbyggnad, spårläggning, asfaltering och täckdikning. Sundströms hemsida hade med åren blivit omodern och kommunicerade inte längre företagets affärsidé: att erbjuda flexibla tjänster med hög kvalitet.

 

Utmaningar

Sundströms hemsida hade inte hängt med i digitaliseringsprocessen då deras hemsida inte var mobilanpassad, vilket är något som i dagens läge är en essentiell egenskap för alla hemsidor. Sundström hittades inte med de viktigaste sökorden via sökmotorer eftersom företaget hade relativt lite information om sina tjänster på webbplatsen.

Hemsidans utseende var även i behov av en uppdatering till en modernare design. Samtidigt var det viktigt att skapa en tvåspråkig hemsida, eftersom företaget är i huvudsak verksamt i Österbotten.
Kommunikationen via hemsidan skulle klart och tydligt föra fram Sundströms flexibla tjänster och deras erfarenhet och kunnande inom branschen. Kunden önskade också att sidan skulle vara användarvänlig, så att de själva snabbt och smidigt skulle kunna uppdatera den.

 

Lösningar

Vi bestämde oss för att bygga en helt ny hemsida för att nå målsättningarna. Efter att vi gjort en nyckelordsanalys tillsammans med kunden, som känner till branschen bättre, fick vi en bra grund för hemsidan. Hemsidan anpassades efter Sundströms behov och önskemål. WordPress valdes som publiceringsplattform eftersom det är anpassningsbart, användarvänligt och erbjuder olika visuella möjligheter.

Vi förbättrade både synligheten i sökmotorer och användarvänligheten genom att kategorisera och skapa mera innehåll för tjänsterna.

 

Resultat

Resultatet var en användar- och sökmotorvänlig hemsida, som automatiskt anpassar sig efter besökarens skärm. Hemsidan fick dessutom betydligt mera synlighet i sökmotorer tack vare den struktur och det innehåll som skapades.