Generos AdWords-team växer

Marknadsföring

En av 25 Adwords-certifierade byråer i Finland

Genero är idag en av ca. 25 Google AdWords certifierade partners i Finland. För att bli en Google AdWords certifierad partner måste ett företag ha minst en person som är AdWords qualified individual. AdWords qualified individual är en person som avklarat Googles AdWords examen, vilket är flera test med över 100 frågor per test. Om några veckor kommer Generos AdWords-team att ha 3 nya qualified individuals när Jonathan, Annariina och Kaisu avklarat de test som krävs.

Detta kan jämföras med att en av Finlands största mediebyråer endast har 7 kvalificerade personer. Förutom att Genero har Adwords experter har hela internetmarknadsförings-teamet en stor kunskap i Google Analytics, Jonathan har dessutom avklarat Googles Analytics krävande test som gör honom till Google Analytics qualified individual.

I vårt internetmarknadsförings team är Jonathan huvudansvarig för SEO (sökmotoroptimering) och konverteringsoptimering. Rasmus är strateg och AdWords qualified. Annariina och Kaisu blir båda AdWords qualified individuals genom Googles utbildningsprogram, AdWords Academy. Senast om en månad kommer alltså Genero att ha ett team med kvalificerade experter på både SEO, SEM, Analytics och Konverteringsoptimering. Vi har redan flera års erfarenhet av display-annonsering i Google AdWords och har testat möjligheterna med remarketing för ett par av våra AdWords kunder. Dessutom är vi en av få byråer som har ett AdWords och SEO-team som har lika många finskspråkiga som svenskspråkiga.

Ifall du är intresserad av att jobba med experter som brinner för att leverera bästa möjliga resultat så skicka ett mail åt Sebastian på sebastian.ostman@genero.fi.