Generos kultur

Genero Crew

Till ett av företagets viktigaste aspekter hör kulturen. Företagskulturen påverkar hur anställda trivs, arbetar och hur de talar om företaget till sina bekanta. Kulturen genomsyrar företaget och ger även en bild åt kunder om vad företaget har för värden.

Digitala marknadsföringsbyråns kultur syns i vardagen

“Generos kultur grundar på vem vi är och vad vi står för, det är inga påhittade klichéer, utan vår kultur är inte ens noggrant nedskriven eller något vi tänker på, det är endast hur vi jobbar och tänker varje dag och det smittas i sin tur av sig på nya medarbetare”, berättar vd och grundare Rasmus Östman. Något som kan kännetecknas hos Genero är en låg hierarki där alla är på samma nivå. Den generella idén är att alla har något att tillföra när det gäller hur vi kan utveckla Genero och idéer till kundprojekt.

 

“Generos små och effektiva team motiverar oss anställda att lära oss mer och hållas uppdaterade inom digital marknadsföring” -Katarina Vepsä, Account Manager på Genero

 

Som Katarinas citat ovan, består Generos team av motiverade personer som har ett ärligt intresse för marknadsföring, teknik och kommunikation. Dessa små team hjälper också att upprätthålla den goda gruppanda som finns på Genero. Företaget erbjuder också varje måndag morgonmål åt alla anställda, bjuder varje sommar på en sommarfest och spontana pizzalunchar eller mellanmålsglass. Allt detta stöder gruppandan i de öppna kontoren. Genero värderar högt dess medarbetare och ser att de anställda, så kallat Genero Crew, är människor och inte verktyg.

Generos andra värderingar

Annat som är vanligt på Genero är tron på ärlighet och hjälpsamhet. Alla i teamet kan lära sig av varandra och alla är lätta att närma sig. Generos anställda får stort ansvar genast från början för att få känna att det de gör är viktigt och behövs. Det handlar också på så sätt om en god cirkel: med nöjda anställda görs bra arbete och med bra arbete är kunderna nöjda, och då kunderna är nöjda har företaget möjlighet att rekrytera rätt personer.

 

rasmusquotesv1

 

Allting är möjligt ifall man försöker tillräckligt hårt. Detta tankesätt har varit viktigt för Generos kultur och för att få företaget att utvecklas framåt. Även om det ibland kan komma problem, exempelvis gällande tekniska problem, råder det en gemensam can-do attityd med vilken företaget alltid kan fortsätta framåt och ta an nya utmaningar.


Genero vill bygga sin kultur på ärlighet, öppenhet, ansvar och frihet. “Vi tror att ärlighet varar längst, i alla lägen och att man skall bemöta medarbetare och kunder som man själv skulle vilja bli bemött i samma situation. Det finns inget svårare än att vara en bra ledare men vi tror att kärnan är just detta, att man frågar sig själv hur man skulle vilja ha det. Vi har smarta, talangfulla och hårt jobbande medarbetare, varför skulle vi ta motivationen av dem med en massa extra byråkrati och regler när vi har människor som kan jobba enligt frihet under ansvarsmodellen?”, avslutar Rasmus.

Vill du höra mer om Genero? Ta kontakt!

Genero är en full-service marknadsföringsbyrå. Är ditt företag i behov av tjänster gällande digital marknadsföring? Eller kanske du söker en ny arbetsplats? Ta kontakt.