Generos rekrytering

Marknadsföring

På Genero är tron mycket hög på att medlemmarna i Genero Crew (Generos personal) är den viktigaste resursen företaget har. Detta eftersom det är tack vare våra motiverade och passionerade medarbetare som Genero kunnat nå bra resultat. Att rekrytera rätt slags människor är därmed ett viktigt mål för Genero.

genero Dreamteam
Läs här om vad det krävs av ett dreamteam inom digital marknadsföring!

Ansvarstagande och motiverade personer anställs av marknadsföringsbyrån

“Vi har sökt efter personer som har passion, talang och motivation för att bli bäst på det de gör”, berättar Rasmus Östman, vd och grundare på Genero.

På Genero får man mycket ansvar genast från början, så att ha bra organisationsförmåga, motivation att lära sig själv om branschen också utanför arbetstid och kunna ta ansvar är viktiga egenskaper. Samtidigt som erfarenhet är viktig har Genero rekryterat flera studeranden direkt från skolbänken som fått lära sig genom att göra, vi tror att det gör både jobbet och studierna intressantare, unga personer har lätt för att tänka nytt och är väldigt motiverade. På så sätt får Genero in nya idéer och säkerställer att vi hålls up-to date i olika sociala medier. På marknadsföringsbyrån är det även en fördel att utveckla kännedom om alla de olika arbetsuppgifterna på Genero för att kunna arbeta optimalt tillsammans.

art director working designer genero
På Genero arbetar personer bland annat som art directors och kodare.

Språkkunskaper ses som en fördel eftersom de anställda på Genero talar olika språk. Beroende på språkkunskaper talas ofta finska, svenska och engelska på kontoret. Även finns det anställda som talar exempelvis tyska, och det är en fördel ifall det ska skapas innehåll till kunder som har verksamhet t.ex. i Tyskland.

En bred kunskap är en fördel på Genero

Genero är en full-service marknadsföringsbyrå och har därmed personer som arbetar med olika slags uppgifter. Kreativa designers/art directors, copywriters, growth hackers, strateger, kodare och SEO experter är några av titlarna som personerna i Genero Crew har. Jonathan Björkskog, SEO expert och grundare, beskriver de anställda som följer:

“Medlemmarna i Genero Crew har mycket energi och även om alla har egna arbetsuppgifter, arbetar alla emot samma mål”

Jonathan fortsätter och förklarar att de anställda är Generos enda och bästa resurs. I dag har Genero 25 anställda och kontor i både Jakobstad och Helsingfors. I framtidsplanerna ingår det även att öppna ett kontor utomlands, för att vara nära kunderna i andra länder. Detta sagt är det ingen överraskning att Generos rekrytering är viktig. Och arbetet på Genero? Christopher Oksman, growth hacker, beskriver att man på Genero “håller på med många olika kunder och samtidigt utvecklas företaget väldigt mycket. Det har varit mycket trevligt och bra.”

Genero en flexibel arbetsgivare

Passion, kompetens och lönsamhet är tre begrepp som hör till Generos kultur. Att rekrytera kompetenta ledare är även viktigt för Generos verksamhet. Man kan alltid utvecklas mer som ledare, berättar Sebastian Östman, kundansvaring och grundare på Genero. Flera av de anställda på Genero har vuxit till att bli ledare genom att ha fått mycket ansvar och frihet ända från början.

Arbetstiderna är inte heller förbestämda, utan man får själv välja vilken tid man kommer till arbetet och ifall man arbetar på distans eller på kontoret. Det är viktigt för att alla i teamet ska hitta arbetssätt som passar dem, och för att de ska lyckas i sitt arbete, avslutar Sebastian.

Är du intresserad av att arbeta på en digital marknadsföringsbyrå? Ta kontakt!

Genero har vuxit under de senaste åren och fortsätter växa även i framtiden. Tror du att du har det vad Genero Crew behöver? Är du en bra skribent och kan flera språk, har ett öga för design eller vill arbeta med sökmotormarknadsföring? Kanske du har bra kontakter och vill hellre fungera som account manager? Skicka ett meddelande till careers@genero.fi så får du veta mer!