Growth hacking för e-butiker

Growth hacking

I tre inlägg framöver kommer jag skriva om hur du kan använda dig av growth hacking och andra marknadsföringsmetoder för att skapa tillväxt i din e-butik.

Bakgrunden till dessa inlägg är en studie som jag gjorde under vintern, med syfte att ta fram en modell för e-butiker ägda av startups och mikroföretag. En modell som ska hjälpa företag att dels skapa tillväxt genom growth hacking, och dels att växa till att bli företag värda miljoner. Modellen kommer inte hjälpa de som tänker konkurrera direkt med stora e-handelsjättar som Amazon, då det skulle kräva en väldigt stor mediebudget, utan fokuserar på att ta över en specifik bit av e-handelskakan med hjälp av ett nischat koncept.

Här är kort och gott vad du kommer lära dig i denna serie:

  1. Vad är growth hacking?
  2. Förstå dagens digitala marknadsföring & förstå growth hacking
  3. Hur du anpassar dig och skapar tillväxt
  4. Hur du effektivt får värdefull trafik till e-butiken
  5. Hur du skapar en bra interaktion på e-butiken
  6. Hur du får tillbaka användare som lämnat e-butiken
  7. Vad du ska göra efter kunden handlat hos dig

I just detta inlägg tänkte jag gå djupare in på growth hacking, och mer specifikt growth hacking för e-butiker.

Vad är growth hacking?

Förhoppningsvis har du redan stött på termen Growth hacking. Om inte, här är en förklaring.

Growth hacking handlar om att sammanföra och engagera den potentiella kundgruppen med företaget och dess produkter. Man kan säga att marknadsföringsmetoden handlar om att skapa unika, kreativa och tekniska lösningar som skapar tillväxt för företaget. Dessa lösningar hittar en growth hacker genom att analysera tillgänglig data. Därför brukar growth hacking ofta förklaras som en mix mellan marknadsföring och programmering. Som growth hacker bör du ha förståelse i vilka möjligheter som finns eller går att skapa inom marknadsföring och programmering. Tillväxten är alltid en growth hackers huvudmål, jämfört med en marknadsförares mål som kan vara i stort sätt vad som helst.

Förstå dagens digitala marknadsföring & förstå growth hacking

Om man tittar på hur konsumenter och användare beter sig online, syns ett tydligt kontrast till hur det såg ut i början av 2000-talet.

Man kan se att effektiv kommunikation inte längre är push-, utan allt oftare pullmarknadsföring. Det vill säga att om du vill nå din målgrupp vill du inte längre trycka ut reklam hur som helst och när som helst. Du vill istället vara informationskällan åt konsumenten då hen behöver den. Idag väljer konsumenten själv när hen vill söka och ta åt sig information. Det betyder att du måste kunna kommunicera med konsumenten, och inte till konsumenten. För att kunna göra det, och samtidigt kunna kontrollera kommunikationseffekten, behöver du data.

Data om vad personen i fråga söker just nu, och hur du bör tillmötesgå personen för att ses som intressant. Med hjälp av all den data du samlar kan du analysera hur företagets framtida marknadsföringsaktiviteter bör se ut och var de rätta kunderna finns.

Hur du anpassar dig och skapar tillväxt

En förutsättning för att growth hacking ska fungera är att produkten är kundgruppsanpassad. Det du erbjuder måste alltså vara nischat och anpassat till just din målgrupp.

Det handlar om att skapa en lönsam och hög marknadsandel. Det kan du t.ex. göra med hjälp av Guy Kawaskis tankar kring produktutveckling. Du formar produkten och företaget till att vara unikt och så det skapar ett högt värde för kundgruppen. På så sätt blir det enklare för dig att konkurrera med andra, samtidigt som din målgrupp kommer att uppskatta vad du gör för dem.

Guy Kawaskis tankar kring produktutveckling kan användas för growth hacking och delas in i fyra olika områden

 

Baserat på hur du kundgruppsanpassat dig skapar du sedan en kommunikationsplan och kundgruppsanpassad innehållsmarknadsföring.

 

Fortsätt till nästa inlägg i serien: Tips när du ska starta e-handel