6 tips att sätta på minnet ifall du vill lyckas med din marknadsföring

Marknadsföring

1. Börja med att fokusera på rätt mätare

De flesta marknadsförare fokuserar fortfarande på att nå ut till så många som möjligt med exakt samma budskap och i en situation då det endast kan kännas irriterande för mottagaren. Detta görs i tron om att bara man når ut så skapar man medvetenhet för varumärket, vilket tros leda till ökad marknadsandel, ökad vinst och ökad tillväxt. Medan den faktiska tillväxten gömmer sig i något helt annat.

Räckvidd är bara ett av alla verktyg i verktygslådan för att nå ökad tillväxt, och vi bör definitivt skilja på relevant räckvidd och irrelevant räckvidd. Att spendera hundratusentals euro på bannerannonsering och tv reklamer är definitivt ingen garanti för lyckat resultat. Med ointressant budskap till en person som inte alls är intresserad av ens produkter eller tjänster kan tvärtemot vara en direktbiljett till dåligt ROI.

 

friends and brgrs exempel
I exemplet är det lätt att fokusera på räckvidd, men istället borde man kolla på hur många som på faktiskt sett videon i mer än några sekunder och hur många som gillar, kommenterar och delat den för att vi skall få mer organisk räckvidd.

 

2. Tydlig kommunikation av varumärkesfördelarna i kanaler där du får målgruppens intresse ger hög avkastning

Snellman_maatiaispossu

ROI på marknadsföringen gömmer sig inom en helhet som skapas med hjälp av ett konkret budskap där varumärkets fördelar tydligt framkommer i de kanaler där målgruppen är beredd att lyssna. Istället för att skrika KÖP! KÖP! KÖP! för döva öron, vilket kan irritera en stor del av målgruppen, lönar det sig att göra värdeskapande kommunikation som är relevant för målgruppen och som får dem att vilja engagera sig.

 

3. Vet dina kunder om att de har ett problem som du kan lösa?

MUSH-pic

Om du inte vill sälja en produkt endast baserat på priset, marknadsför dig inte så. Om du vill göra annorlunda krävs en unik produkt och kommunikation som gör att målgruppen förstår mervärdet med produkten och är beredd att betala mer än för konkurrenternas produkter. En förutsättning för att lyckas är alltså att produkten uppskattas av den potentiella kundgruppen. Kommunikationen kring produkten bör vara så tydlig och klar att det är en självklarhet för målgruppen att det är den de vill ha.

Det finns i själva verket många produkter idag som har en stor potential, men som behöver lyfta fram sitt värde i kommunikationen bättre. På Genero brukar vi säga, hur kan en reklam vara bra om vanliga människor inte förstår budskapet? Hur bra skulle en försäljare vara ifall denne inte skulle lyckas kommunicera fördelarna med produkten?

Det verkar som det skulle vara helt ok inom reklambranschen att göra reklam som inga andra än skaparna förstår, men vem skall då köpa produkten?


 

4. Värdeskapande och relevans är A och O.

Teri-hus hemsida

Marknadsföring ska bestå av att skapa mervärde, inte att skapa irritation och stjäla av människors dyrbara tid med ointressanta reklamer. Det gäller att bevisa att man som varumärke är värd att spendera tid med. Därför är det viktigt att skapa mervärde när man väl får målgruppens uppmärksamhet. Den bästa marknadsföring är den då folk börjar prata om ditt varumärke vid matbordet, under lunchpausen eller middagen.

Att anpassa kommunikationen till målgruppen är otroligt viktigt. Genom att fokusera på att skapa relevant innehåll för varje kanal och anpassa budskapet enligt segment kan du ge bättre mervärde. T.ex. att satsa allt på sociala medier och sedan ha en hemsida som inte fungerar bra i mobilen, kan göra att målgruppen blir irriterad trots bra innehåll i sociala medier. Om lojala kunder hela tiden får samma budskap som de som inte ännu är kunder, kan det skapa irritation bland dina bästa kunder. Om du ger mervärde till din kund redan vid första mötet, t.ex. på hemsidan, skapar du en relation som hjälper dig att få inflytande på kunden. Genom att sedan fortsätta skapa mervärde till din kund får du lojalitet.

Facebook annonser

 

5. Dialog framför monolog.

message

Digitaliseringen ger dig möjligheten att interagera direkt med din målgrupp. Du behöver inte längre skrika ut dina meddelanden i tomma intet (den tomma tv-soffan). Genom den teknik som finns i dag för att samla och analysera data, kan du nästintill känna din målgrupp, veta vilka problem de har, förstå hur och när de vill bli bemötta, och på vilket sätt vid tidpunkten. Du måste förstå och respektera vad som gör varje kanal speciell för dem och bör favorisera dialog framför monolog.

6. Fokusera din egen tid på att skapa så bra produkter och tjänster som möjligt

time-value

Ingen är bäst på allt och därför lämnas ibland marknadsföring och kommunikation, speciellt i digitala medier idag, mycket att önska. De flesta finska företag har endera inte kunskapen eller sätter inte den tid det skulle krävas för att på riktigt erbjuda ett mervärde till målgruppen i digitala kanaler. Istället tar man genvägar och flyttar reklam man haft i traditionella medier till sociala medier, vilket kan vara irriterande för målgruppen. Det finns bara 24h i dygnet och om du vill nå de bästa resultaten krävs att du fokuserar på det som du är riktigt bra på att göra. Kom ihåg att den bästa marknadsföringen är att skapa så bra produkter eller tjänster som möjligt, vilket därefter gör kommunikationen och den övriga marknadsföringen så mycket lättare. Marknaden bryr sig inte ett dugg om hur svår din bransch är, eller hur hårt du jobbar. Marknaden är självisk och om någon annan är bättre att kommunicera produktfördelarna än dig kommer marknaden favorisera dem och dina konkurrenter lyckas bättre, speciellt i sociala medier.