Amazon kommer till Norden!

Amazon har idag bekräftat att de kommer att lansera sin marknadsplats i Sverige. Inget exakt datum har utgetts ännu men man kan anta att det nu handlar om några veckor.

Enligt uppgifter från svenska medier så kommer Amazon att bygga en logistikhub i Sverige. Den kommer troligen att användas för att utvidga verksamheten till övriga Nordiska länder såsom Norge, Finland och Danmark.

Amazon, Hot eller Möjlighet?

För konsumenten är Amazon en stor möjlighet att hitta ett större utbud av produkter till konkurrenskraftiga priser.

För företagsledare inom konsumentprodukter är Amazons lansering något som borde finnas på varje ledningsgrupps bord. Om det inte redan finns så är det hög tid att börja diskutera vilka möjligheter eller/och hot Amazon medför.

Företag som har ett brett utbud av produkter och som säljer via butiker och inte har egna varumärken kommer Amazon att påverka marknaden och prisbilden. Det som dock kommer att vara positivt är att Amazon kommer att göra att hela E-handelsmarknaden kommer att börja växa kraftigare.

För företag som äger ett varumärke är Amazon främst en enorm möjlighet att kunna nå ut till nya kunder och nya marknader.

Amazon B2B marketplace ger också företag inom B2B möjlighet att expandera till nya marknader genom deras marknadsplats.

Genero har under våren planerat och jobbat fram ett tjänstepaket för hur vi kan hjälpa företag växa och lyckas på Amazon. Tjänsten har fått ett bra mottagande och man märker att intresset är stort för Amazon bland många företag.

Är du intresserad av att veta mera om Amazon?
Kontakta mig redan idag på sebastian.ostman@genero.fi eller +358 50 3084 196.