Antti Karvanen leder Generos servicedesign och team för webbtjänster

Genero fick förstärkning den 1.1.2020 då företaget köpte ett team från A-lehdet bestående av åtta kunniga personer inom design, projektledning, webb- och applikationsutveckling samt analys.

Genero, som tillhör A-lehdet koncernen, kunde bredda sitt utbud av teknologiska tjänster genom en intern företagsaffär i början av året. Företaget förstärkte sitt kunnande inom bland annat React, Vue och Contentful, och med det följde även gedigen erfarenhet inom serviceintegration och gränssnitt. Genero har nu ett mångkunnigt team som kan erbjuda design och genomförande av digitala tjänster från början till slut. Strategi och användarupplevelse fungerar alltid som utgångspunkter i planeringen av webbsidor och mobilapplikationer.

Design Director Antti Karvanen utsågs till ledare för digiteamet den 1.1.2020. Han påpekar att företag i utmanarposition och företag som söker tillväxt nu har en ännu starkare samarbetspartner i Genero.

– Genero har redan tidigare visat sina muskler när det gäller effektiva WordPress- och Drupal-sidor och sitt kunnande inom frontend. I och med företagsaffären har vi ett större team och större bredd i vårt kunnande. Därmed har vi möjlighet att erbjuda mångsidiga tjänster inom utveckling, underhåll och stödtjänster. Det gäller allt från konceptering av webbtjänster till design och analys. Vårt team kan betjäna en större mängd företag oavsett i vilket skede av företagets livscykel de befinner sig eller vilken teknologisk bakgrund de har, säger Karvanen.

De senaste två åren har digiteamet under Karvanens ledning fokuserat på att konceptera, designa och bygga A-lehdets webbtjänster. Teamet ligger bland annat bakom A-lehdets webbplats Meillä Kotona och Finlands största bloggportal Lily. Teamet har också byggt integrationer till A-lehdets elektroniska kundtjänst och förnyat A-lehdets egna webbtjänst.

– I mediehuset är vi vana med att betjäna krävande kunder, och stora mängder slutanvändare som representerar olika målgrupper. Vi vill erbjuda bästa möjliga användarupplevelse, både för dem som använder en tjänst internt och för utomstående användare. Vi vågar ifrågasätta våra kunder ifall vi tycker att det behövs, säger Karvanen.

Antti Karvanen Generon uuden digitiimin vetäjäksi
Genero digitiimi