Fridfull jul och gott nytt år 2020!

Det senaste året har varit betydande för Genero. Under årets lopp har vi vuxit, internationaliserats och firat 10-årsjubileum. Ett stort tack till våra kunder som har delat dessa stunder med oss. Tack vare tillväxten kommer vi att kunna betjäna våra kunder med hjälp av ett ännu större gäng det kommande året.

Under året har vi också haft minnesvärda möten och fått betydande utmärkelser. På sommaren tilldelades Genero certifieringen Great Place to Work och i november tilldelades Sebastian Östman, Generos operativa direktör, utmärkelsen för årets unga styrelseproffs. Dessutom ökade A-lehdet sitt ägande och sammanslagningen av Sisältöstudio och Genero ökade vår personal till 80 personer.

Nu är det dags att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

I år har vi valt att skicka julkort och donera medel till organisationer för välgörande ändamål. Vårt doneringsmål är Tukikummit Ry, som förhindrar marginalisering av ungdomar.