OK Indrivning valde Genero för att förnya varumärket

OK Indrivning sökte en ny marknadsföringsbyrå och beslöt att välja Genero Ab till företagets strategiska marknadsföringsbyrå. Genero valdes för att utveckla företagets marknadsföringsstrategi, förstärka varumärket samt konceptet för kommunikation och digitala tjänster.

Inkassobyrån OK Indrivning har inlett ett mera ingående samarbete med marknadsföringsbyrån Genero. I första skedet av samarbetet förnyas OK Indrivnings varumärkesstrategi. Utgående från det utvecklas konceptet för kommunikation och de digitala tjänsterna produktifieras. I avtalet ingår också att förnya OK Indrivnings visuella identitet.

ok-perinta-3

”Vi valde Genero eftersom vi blev övertygade om, att de gör saker – det pratas inte bara,  det finns rätta arbetstakter. De hade en väldigt tydlig offert och vi hittade enkelt en gemensam överblick på hur arbetet skall fortskrida. Helheten är mycket viktig för att kunna göra både marknadsföringen och strategin mera transparent. Vi vill dessutom försäkra oss om, att OK Indrivning uppfattas av marknaden som ett företag, som driver både aktiv och ansvarstagande verksamhet”, berättar OK Indrivnings marknadsföringsdirektör, Kennet Kronman.

Eftersom Genero gör ett mycket omfattande strategiarbete, har vi utökat vårt team med Esa Jääskeläinen från Daigo Oy. Esa Jääskeläinens långa erfarenhet och hans starka strategiska kompetens medför ett betydande lyft för företaget.

I ett senare skede av varumärkesförnyelsen, blir det aktuellt med bl.a. digitala tjänster, bland annat planering och produktion av företagets webbsida samt tjänster till både företag- och gäldenärskunder.

“Vi är jätte glada att OK Indrivning bland alla större byråer valde oss. Vi har kommit mycket bra igång med arbetet av den nya varumärkesstrategin och konceptet för kommunikation. Det är mycket viktigt att allt fungerar redan från början och att vi har en gemensam filosofi samt ett gott samarbete med kunden. Då har vi stora möjligheter att nå det allra bästa resultat med ett så omfattande projekt som OK Indrivnings”, säger Sebastian Östman, Client Director på Genero.

 

Ytterligare information:

Kennet Kronman
Marknadsföringsdirektör, OK Indrivning Ab
050 550 8225
kennet.kronman@okperinta.fi

Sebastian Östman
Kundansvarig, Genero Ab
050 3084 196
sebastian.ostman@genero.fi

Genero Oy
Österviksgatan 22 B
00210 Helsingfors
www.genero.fi

Genero Oy Ab är en digital marknadsföringsbyrå som startade sin verksamhet år 2009. Vi på Genero fokuserar oss främst på att bygga upp företagens varumärken. Detta skall leda till att kunden får en ökad försäljning och samtidigt bättre lönsamhet. Genero sysselsätter i dag 23 personer, våra kontor finns i Helsingfors och Jakobstad. Till Generos kunder hör bl.a. Snellman, AGA, Folksam, Friends & Brgrs, Mr. Panini, MUSH, Kauppalehti och Unilever. Generos totala omsättning för år 2015 var 1,3 miljoner euro.

OK Indrivning Ab grundades 1991 och specialiserar sig på inkassotjänster. Ok Indrivning är en del av den globala B2Holding-koncernen, som är listad på Oslo OTC-börsen. Ok Indrivning har sina kontor i Vasa, Helsingfors och Tammerfors. Företaget sysselsätter idag 129 personer. Koncernens totala omsättning för år 2015 var 43,6 miljoner euro.