Sebastian Östman valdes till Årets unga styrelseproffs 2019

Utmärkelsen Årets unga styrelseproffs går 2019 till Generos operativa direktör Sebastian Östman. Priset delas ut av Future Board, ett nätverk för unga styrelsemedlemmar som utbildar och sporrar unga att engagera sig i styrelsearbete inom finländska företag.

Årets unga styrelseproffs valdes av en jury, som i år bestod av Tuomo Kemppainen (vd för Marsh Finland), Marko Korkiakoski (Partner, Private Company Services Leader för PwC Finland), Vesa Riihimäki (Head of Startup & Growth Finland Unit, Nordea), och Anu-Elina Lehti (journalist, Alma Talent).

Juryn valde Östman med följande motivering:

”Juryn valde enhälligt Sebastian på grund av hans mångsidiga erfarenhet både som företagare, styrelsemedlem och ägare. Han har framgångsrikt grundat, drivit och sålt företag inom helt olika branscher. Modigt har han gett sig in i nystartade företag, och även lyckats bredda en del av dem till internationella företag.

Små misslyckanden på vägen har inte gjort honom försiktigare, och han har suttit i många styrelser tillsammans med andra ägare av samma kaliber. Sebastian förstår styrelsearbetets natur och betydelsen av ett gott samarbete mellan olika parter som ägare, ledning och finansiärer.

Han anser att vinnarföretagen är de, vars ägare har valt en styrelse med tillräcklig diversitet. Om medlemmarna har olika bakgrund, erfarenhet, kön och ålder finns det goda förutsättningar för ett mångsidigt perspektiv i beslutsfattandet om företagets strategi. Vi följer ivrigt hans kommande projekt, Sebastian är en inspirerande förebild för andra företagare, ägare, styrelser och alla dem som strävar dit!”

Förutom Sebastian Östman ingår följande personer i finaltrion:
Reetta Keränen, Sivupersoona, Joiku of Life, Kolmas Persoona
Heikki Leskinen, The NextGen Project

Läs också Kauppalehtis artikel om Sebastian här.