Stark tillväxt för Genero

År 2017 har inletts med stark tillväxt för Genero

Growth marketing byrån Genero, som nyligen fick Fonecta som ny kund, är i en period av stark tillväxt.

Omsättningen för år 2016 uppgick till 1,9 miljoner euro och försäljningsbidraget till 1,4 miljoner euro. Generos försäljningsbidrag ökade med 45 % från år 2015.

År 2017 har börjat med en ännu starkare tillväxt än den vi såg förra året. Försäljningsbidraget för första kvartalet ökade med hela 100 % i jämförelse med samma tidpunkt år 2016.

Generos planerade tillväxt för år 2017 är 40 %.

 

Genero har fokus på kundföretagens tillväxt

Orsakerna till den starka tillväxten är flera.

“Vi har lyckats få in nya och allt större kunder. Dessutom har vi lyckats växa i takt med våra befintliga kunder”, kommenterar Generos CEO Rasmus Östman.

Den främsta orsaken till den starka tillväxten ligger ändå i Generos growth marketing filosofi och starka digitala kompetens.

“Våra tjänster har en stor efterfrågan på marknaden just nu. Fler och fler företag verkar ha vaknat upp och blivit intresserade av att fokusera på mätbar digital marknadsföring med tillväxt som resultat. Digitala kanaler ger oss möjlighet att mäta resultat på ett helt annat sätt än tidigare. Utmaningen ligger i att mäta det som i praktiken faktiskt har en inverkan på företagens affärer. Därför fokuserar vi på Genero främst på de nyckeltal som verkligen påverkar kundföretagens försäljning och tillväxt”, påpekar Sebastian Östman, COO på Genero.

Redan från början var det viktigt för Genero att utnyttja digitala kanaler så effektivt som möjligt i marknadsföringskommunikationen.

“Vårt val att jobba med brand som utmanar de stora aktörerna har också varit en framgångsfaktor för oss. För att göra mer data- och experimentdriven marknadsföring måste samarbetet mellan oss och våra kundföretag fungera smidigt”, menar Rasmus Östman.

Vi har i samband med tillväxten även lyckats locka nya talanger till vår Genero Crew. Vi sysselsätter idag totalt 26 yrkesskickliga personer på kontoren i Helsingfors och Jakobstad.

 

Tilläggsinformation

Rasmus Östman, CEO & Co-founder, 040 7429 523, rasmus.ostman@genero.fi
Sebastian Östman, COO & Co-founder, 050 3084 196, sebastian.ostman@genero.fi

 

Vi på Genero Oy Ab kallar oss själva för en growth marketing byrå. Vi lägger stor fokus på att få fram mätbar digital marknadsföringskommunikation med målsättningen att öka tillväxten för våra kundföretag. Vi är en kreativ byrå som lockar mer engagerade kunder till våra partners. Vi mäter, testar och bevisar allt vi gör, och nöjer oss inte med siffror som känns bekväma. Vi koncentrerar oss främst på nyckeltal som påverkar kundföretagens försäljning och tillväxt. Vi fungerar långsiktigt vilket innebär att vårt arbete inte tar slut när en kampanj är utförd.

Genero startade sin verksamhet år 2009 och sysselsätter idag 26 personer i Helsingfors och Jakobstad. Till Generos kunder hör bland annat: Fonecta, OK Perintä, Snellman, Mr. Panini, MUSH, AGA, Folksam, Friends & Brgrs, Alma Media, Unilever, Komplett Bank, Rettig Värme, Teri-Hus och Beamex. Generos omsättning för år 2016 uppgick till 1,9 miljoner euro.

Genero Oy Ab / Österviksgatan 22 B / 00210 Helsinki / genero.fi/sv