Är Nordic Business Forum 2017 intressant för dig som jobbar med marknadsföring?

Genero Crew Growth marketing

Programmet i år på Nordic Business forum 2017 verkar på pappret helt annorlunda än förra årets NBF2016 där huvudtemat var Advantage (översättning: konkurrensfördel eller övertag jämfört med konkurrenterna), genom digitalisering, kultur och marknadsföring. Nordic Business Forum 2017 kommer att handla om Responsibility, Purpose och Leadership. Huvudtemat är ansvarstagande och att genom ledarskap göra det som är meningsfullt för att få till stånd förändringar för många människor.  

 

Framgångsrika företag vet varför de existerar

Simon Sinek som har analyserat framgångsrika företagsledare och skrivit bästsäljaren: “Start with why: How Great Leaders Inspires Everyone to Take Action” har tagit fram modellen the Golden Circle. I Golden Circle beskriver Sinek väldigt konkret varför vissa företag är mer inspirerande än andra. Den gemensamma nämnaren för framgångsrika företagsledare är att de tydligt kommunicerar varför företaget existerar och vart de är på väg. Enligt Simon Sinek vet de flesta som jobbar inom ett företag vad de gör och hur. Det som skiljer riktigt framgångsrika företag från konkurrenterna är att alla som jobbar i företaget och även deras kunder vet även varför. Personalen i framgångsrika företag är inspirerade och vill verkligen gå till jobbet eftersom de känner att det är meningsfullt och att de gör något av värde.

 

Är Nordic Business Forum 2017 intressant för dig som jobbar med marknadsföring? 1

En inspirerande vision och mission kan leda till framgång

Företagets existensberättigande brukar beskrivas i visionen och missionen. Genom att svara på frågorna varför ditt företag existerar, hur ditt företag jobbar och vad företaget gör till vem så får man oftast fram både företagets vision (vad man strävar efter att uppnå) samt mission (vad man gör). När personalen känner att de gör ett meningsfullt arbete som har betydelse för många människor är det ganska enkelt att förstå att det leder till framgång.

De som jobbar 8 timmars arbetsdagar kommer att ha ca. 2 000 timmar på 250 arbetsdagar under 2018. Med andra ord har det ganska stor betydelse ifall den tiden känns rolig och meningsfull eller om det känns trist och jobbigt att åka till jobbet varje dag av dessa 250 under ett år.

Tyvärr är visionen och missionen i många företag något som arbetas fram i en mindre grupp av ledningsgruppen eller styrelsen och som sällan implementeras eller i värsta fall ens stämmer överens med hur man lever och lär på företaget.

Brandet byggs på varför företaget existerar

Idag har vi som konsumenter hundratals om inte tusentals produkter och tjänster att välja mellan. Det blir allt svårare för företag att skilja ur på produktegenskaper. Därför är brandet avgörande, vi köper hellre av ett företag som jobbar enligt vissa principer eller värderingar som vi gillar och vi köper helst av företag som vi känner att strävar mot att göra bättre, som tar ansvar för miljö, medarbetare och omgivningen. De bästa branden har följare eller fans som tror starkt på de saker som företaget jobbar mot.

 

Hur många känner till företagets vision och mission?

Företagscoachen Maarika Maury analyserade över 150 finländska företag och 10,000 medarbetare i sin avhandling som gjordes på Vasa universitet 2016. Undersökningen visade att endast 2 av 100 anställda kände till sitt företags strategi men ännu mer skrämmande var att 87 % av företagens ledning inte kunde svara på frågor om sitt företags strategi, vision eller mission. Problemet är att företagen ofta har väldigt okonkreta och otydliga visioner som är svåra att förstå och att koppla ihop till företagets verksamhet.

Exempel där företagets VARFÖR inspirerar både anställda och kunder

 

Patagonia

Our Mission:
Build the best product,
cause no unnecessary harm,
use business to inspire and
implement solutions to the
environmental crisis.

  1. Lever som de lär: Patagonia jobbar för att deras kläder skall hålla så länge som möjligt och uppmanar sina kunder att laga sina kläder istället för att köpa nya samt att sälja sina Patagonia kläder istället för att slänga dem.
  2. Ger tillbaka: Patagonia ger åtminstone 1 % av försäljningen samt frivilligarbete till organisationer som jobbar på gräsrotsnivå med att förbättra miljön.
  3. Transparens: Patagonia är helt öppen med var deras kläder tillverkas, i vilka fabriker och vilket miljöavtryck de har.

 

Genero – The Growth Marketing Co.

Mission:
På Genero vill vi hjälpa challenger brands att växa och bli ledande i sin kategori genom att fokusera på engagerande kommunikation i digitala medier och growth hacking.

Vår vision är att bli den mest eftertraktade byrån att jobba med bland företag som strävar efter resultat-driven marknadsföring.

De viktigaste frågorna teamet på Genero ställer är:

  1. Vad är det bästa för kunden?
  2. Skulle jag investera i denna idé, visuella förnyelse, kampanj eller webbsidan om jag var kunden?
  3. Kommer denna marknadsföringsaktivitet att leda till resultat eller tillväxt?
  4. Finns det effektivare marknadsföring vi kunde göra till kunden för att driva tillväxt?

 

Vad är det viktigaste för att lyckas skapa en vision och mission som engagerar dina anställda?

Lev som du lär, det går inte att skapa tomma löften och värderingar som inte finns på riktigt i företaget. Ifall företag X har som uttalad mission att erbjuda “godare och mer näringsrik skolmat” så måste företaget även jobba varje dag för att leva upp till det löftet. Hur ser det ut om ledningen tutar ut den missionen men på samma gång köper in de billigaste råvarorna för att göra så bra vinst som möjligt? Hur inspirerande är det sedan för personalen att laga den bättre skolmaten? Tyvärr finns det alltför många exempel på där företaget säger en sak men gör något annat.

Personligen ser jag väldigt fram emot Nordic Business forum 2017 och hoppas att få inspiration och idéer på hur vi på Genero kan hjälpa företag både mindre och större att hitta meningen med vad de gör samt förtydliga och skapa inspirerande varumärkeslöften samt vision statements.