Smarketing – öka din omsättning med 20 %

Growth hacking Growth marketing

Med smarketing kan du årligen öka din omsättning med 20 % samt öka dina intäkter 32 % snabbare.

I en studie utförd av Aberdeen Group, 2016 kom man fram till att organisationer som optimerat samarbetet mellan försäljning och marknadsföring årligen ökade sin omsättning med 20 % samt ökade sina intäkter 32 % snabbare.

 

VAD ÄR SMARKETING?

Smarketing är en sammansättning av orden sales och marketing. Smarketing handlar om att sammansmälta försäljnings- och marknadsföringsteamen i ett företag, så att de arbetar tillsammans mot gemensamma mål.

 

Smarketing – Kasvata liikevaihtosi 20 prosentilla 2

 

Föreställ dig en tunnel, som består av två delar. Den ena delen är marknadsföring och den andra är försäljning. Smarketing handlar om att försöka svetsa samman de två delarna av tunneln, så att det som flödar genom den inte läcker ut när det går från den ena delen till den andra.

Leads som har en obekväm övergång från marknadsföring till försäljning lider stor risk att ”läcka”, dvs. tappa intresset, bli irriterade eller förvirrade och, så att säga, falla ut ur tunneln. Den här övergången gör att många företag förlorar pengar, utan att de kanske ens vet om det.

Problem som finns i brytpunkten försäljning-marknadsföring är t.ex. att de inte kommunicerar med varandra: marknadsföringen sköter sitt och försäljningen fixar sina leads på eget sätt. Ett annat problem kan vara att marknadsföringen genererar leads av dålig kvalitet, det vill säga kvantitet framom kvalitet och leads som inte leder till försäljning.

Genom att sammansmälta de två teamen kan man undvika problem som leder till bortfallet av leads. Inom smarketing samarbetar de två teamen tätt med varandra, marknadsföringsteamet genererar leads som sedan försäljningsteamet omvandlar till försäljning.

 

Smarketing – öka din omsättning med 20 % 2

HUR IMPLEMENTERAR MAN SMARKETING?

Hur får man då försäljning och marknadsföring att jobba tillsammans mot gemensamma mål samt jobba tillsammans för att bättra processerna för att nå de gemensamma målen? Det kan låta enkelt och många tror att det räcker med att teamen börjar kommunicera mera med varandra.

Men, smarketing är så mycket mer. Det handlar om att dela upp och definiera roller, att ta i bruk verktyg, t.ex. för CRM, kommunikation och CMS samt processer och resurser som underlättar arbetet och hjälper alla att göra ett bättre jobb, tillsammans.

 


ORDLISTA

Smarketing: sales + marketing

Leads: potentiella kunder

CRM: Kommer från engelskans Customer Relationship Management och betyder på svenska ungefär kundvård. Grundtanken bakom CRM är att om du behandlar dina kunder väl så kommer de tillbaka och kanske också berättar för andra om sin goda upplevelse med ditt företag.

CMS: Kommer från engelskans Content Management System och innebär ett webbaserat publiceringsverktyg, som gör att man enkelt kan hantera innehållet på en webbplats.

 

KÄLLOR / LÄS MER:

Aberdeen Group. Ostrow, Peter. 2016, Marketing / Sales alignment 2016: Who is agile enough to win?

Hutchinson, Ian. What is Smarketing and How Can I Smarket Effectively?

Kusinitz, Sam. 2014, uppdaterad augusti 2017, The Definition of Smarketing [In Under 100 Words].

Slone, Josh. What is Smarketing (Sales + Marketing)?