Creative & Content

För att ett företag eller brand ska kunna växa behövs såväl ett starkt visuellt utseende som en tydlig och välriktad kommunikation.

Utformandet av framgångsrika brand är ingen slump. Det kännspaka visuella uttrycket, kommunikationsstilen och de användarvänliga onlinetjänsterna är alla en del av samma väl genomtänkta helhet.

I sin enklaste form fokuserar grafisk design på det visuella utseendet på en webbsida, en förpackning, en broschyr eller en reklam. Olika färger, typsnitt och ikoner påverkar hur brandet upplevs, upptäcks och blir bemött i olika kanaler. Copywriting eller textdesign är ett sätt att se till att budskapet blir så tydligt och intressant som möjligt för målgruppen.

Content Marketing är en kombination av design och marknadsföring och används för att förbättra brandets image, påverka potentiella kunders köpbeslut och få målgruppen att kontakta företaget.

Video är en visuell typ av marknadsföring och spelar en allt större roll i ett företags marknadsföringskommunikation. Video är ett effektivt och fängslande sätt att väcka uppmärksamhet och berätta brandets historia.

Konceptdesign förtydligar brandets kommunikation och skapar en sammanhängande kampanjhelhet. UI- & UX-design å sin sida, säkerställer att tjänsterna är så enkla, funktionella och ger så mycket mervärde som möjligt åt slutanvändaren.