Kommunikationen mellan företag och konsument måste idag vara personligare än någonsin tidigare, vilket innebär att fler kreativa lösningar behövs.

Copywriting

Den största delen av ett företags kommunikation förmedlas genom text. Det spelar alltså roll vad som sägs och hur.

I vidaste bemärkelse innebär copywriting att ta fram kommunikations- och marknadsföringskoncept som bottnar sig i strategi. Tydliga koncept bidrar till att hålla brandets kommunikation enhetlig och gör det lättare att förmedla brandets historia på ett igenkännbart och intressant sätt.

Copywriting eller textplanering

I grund och botten har textplaneringen som mål att modifiera budskap så att de tilltalar en målgrupp. Ibland är det viktigaste att mottagaren förstår budskapet och känner att man mottagit information som är viktig för en. I andra fall ligger tyngdpunkten mera på att vara lockande och att framhäva fördelarna och nyttan med den produkt eller tjänst som erbjuds.

Copywriting är mera än att bara skriva reklamtext

I praktiken innebär copywriting att producera innehåll i enlighet med brandets kommunikationslinje för såväl webbplatser, reklam och nyhetsbrev som för olika sociala medier.

Utöver det skriver copywritern manus för video- och radioannonsering samt t.ex. blogginlägg för att stöda  marknadsföring av innehåll eller inbound-marknadsföring.

Copywriting kräver att man ständigt anpassar sig

I dagens digitala värld måste ett brand kunna berätta en historia och erbjuda innehåll som mottagaren har nytta av istället för typiskt reklamsnack. Man behöver också kommunicera utgående från sann fakta och därför görs copywritingen i krävande projekt och inom specifika kompetensområden i tätt samarbete med kunden, för att garantera bäst möjliga slutresultat.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!