Kommunikationen mellan företag och konsument måste idag vara personligare än någonsin tidigare, vilket innebär att fler kreativa lösningar behövs.

Grafisk design

Grafisk design berör små detaljer och stora helheter. Färger, typografi och ikoner påverkar hur brandet upplevs, upptäcks och blir bemött i olika kanaler. Brandet behöver hålla en enhetlig look såväl på internet som i tryckta material och på t.ex. förpackningar.

Grafisk design skapar en visuell helhet av brandet

När man tar fram ett nytt brand, eller uppdaterar ett existerande, är det naturligt att börja med brandets helhetsutseende, logotypen, färgvärlden och typografin. Grafisk design stöder alltså uppbyggandet av ett brand.

När grafisk design fungerar på bästa sätt skapas en visuell helhet som motsvarar brandets identitet och image och som väcker uppmärksamhet och känns igen. Ett tydligt och enhetligt brand hjälper företag att göra effektivare marknadsföring.

Grafisk design i praktiken

I sin enklaste form fokuserar grafisk design på det visuella utseendet på en webbsida, en applikation, en broschyr eller en reklam. I praktiken jobbar designern tätt tillsammans med en copywriter för att försäkra att helheten skildrar brandets historia på ett tydligt, igenkännbart och intressant sätt. Grafisk design stöder dessutom UX- och UI-designen.

Grafisk design skapar riktlinjer

När man förnyar ett brands visuella identitet ingår oftast i den grafiska designen en sammanställning av instruktioner för det visuella i form av t.ex. en grafisk manual. På det här viset blir det lätt att hålla ett enhetligt utseende, vare sig det handlar om ett företags interna presentationsbottnar eller om marknadsföringsmaterial.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!