Kommunikationen mellan företag och konsument måste idag vara personligare än någonsin tidigare, vilket innebär att fler kreativa lösningar behövs.

Innehållsmarknadsföring

Potentiella kunder letar ofta fram information på nätet redan innan de beslutar sig för att köpa. Därför är innehållsmarknadsföring ett bra tillskott vid sidan av den traditionella marknadsföringen för att nå ut till relevanta målgrupper.

Vad är innehållsmarknadsföring?

Innehållsmarknadsföring innebär att man skapar och delar innehåll som är relevant och ger mervärde till en viss målgrupp. Det är en långsiktig strategi som fokuserar på att skapa igenkänning och hängivna, återkommande kunder.

De största målen med innehållsmarknadsföring är att påverka kundens uppfattning av brandet, att snabba på köpbeslutet och att få en intresserad kund att ta kontakt med företaget. En lyckad innehållsmarknadsföring ökar både kundernas kännedom om brandet och deras tillit till företaget.

Innehållsmarknadsföring ger mervärde

Idén bakom innehållsmarknadsföring är att kommunicera med kunderna utan att föra ett direkt ”försäljningssamtal”. Istället för att enbart promota en viss produkt eller tjänst erbjuder man intressant information och innehåll som kunderna på riktigt har nytta av. Intressant innehåll kan vara t.ex. texter, bilder, infografer eller videor.

Innehållsmarknadsföring funkar i många olika kanaler

I praktiken fungerar innehållsmarknadsföring både i egna och i betalda kanaler och i många fall kan man även använda samma innehåll i många olika kanaler. Det som avgör när det kommer till innehållsmarknadsföring är hur lätt innehållet är att hitta och hur hängiven publiken är att ta del av innehållet.

Kanaler och metoder för innehållsmarknadsföring:

Innehållsmarknadsföring är mer än bara innehållsproduktion

En effektiv innehållsmarknadsföring grundar sig i noggrann planering som tar hänsyn till både företagets bransch och målgruppens särdrag. Utöver själva skapandet av innehåll väljer man också vilka kanaler som ska användas, följer upp och optimerar resultatet samt upprätthåller sociala medier.

Delområden inom innehållsmarknadsföring:

  • Innehållsstrategi
  • Mediaplanering
  • Skapande och distribuering av innehåll
  • Upprätthållande av sociala medier
  • Konstant uppföljning och analys av resultat

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!