Kommunikationen mellan företag och konsument måste idag vara personligare än någonsin tidigare, vilket innebär att fler kreativa lösningar behövs.

Konceptplanering

Att framgångsrika brand är så enhetliga är inte en slump. Med hjälp av en tydlig konceptplanering koncept kan man enkelt göra upp riktlinjer för sin verksamhet vare sig det handlar om marknadsföringen i sin helhet, om kommunikation eller t.ex. om en enskild kampanj.

Marknadsföringskoncept styr vad som görs

Marknadsföringskoncept ger ett brand tydliga riktlinjer och mål för sin marknadsföring. I marknadsföringskonceptet kan man dra upp linjer för olika kanaler och innehåll med hjälp av vilka man sedan börjar bygga marknadsföringen. I slutändan ska alla kampanjhelheter, det visuella utseendet och t.ex fungerande webbtjänster vara sprungna ur samma marknadsföringskoncept.

Kommunikationskoncept skapar tydlighet

När man planerar kommunikationskoncept är det huvudsakliga målet att säkerställa att helheten fungerar som den ska. Detta görs genom att tydliggöra vad och till vem man vill kommunicera, vad som är brandets styrkor och svagheter och vad man vill framhäva. Målgruppen man vill nå har också betydelse för hur koncepthelheten utformas. Kommunikationskonceptet definierar tydliga riktlinjer som man följer i företagets kommunikation, t.ex. när man använder sig av sociala medier.

Få resultat med kampanjkoncept

En tydlig konceptplanering gör att man kan förverkliga en kampanj som når sina uppsatta mål och ger bra resultat. Ett kampanjkoncept innefattar utöver mål och tidsplan också kampanjens bärande tematik, kanaler och andra kampanjspecifika uppgifter. I bästa fall kan ett kampanjkoncept t.ex. för en produktlansering användas många gånger av brandet och på så vis kan man undvika extra utgifter.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!