Kommunikationen mellan företag och konsument måste idag vara personligare än någonsin tidigare, vilket innebär att fler kreativa lösningar behövs.

UI & UX-design

UI-design eller design av användargränssnitt

Har du någonsin tänkt ”den här webbtjänsten var ju rentav en glädje att använda, det var så lätt”? Isåfall kan du tacka den som stått för UI-designen. Namnet kommer från engelskans User Interface Design vilket på svenska översätts till design av användargränssnitt. UI-design har som mål att optimera enskilda funktioner av en webbtjänst, genom att beakta användarens synvinkel och sätt att agera.

När man inom UX-design fokuserar på användarupplevelsen som en klar och logisk helhet, fokuserar man inom UI-design å sin sida på små detaljer, såsom sidspecifika interaktioner, så att webbtjänstens viktigaste funktioner känns så naturliga och självklara som möjligt för användaren.

Bra UI gör människor glada. Dålig UI å andra sidan kan i värsta fall orsaka högt blodtryck och onödig stress för användaren och det om något driver användaren att leta efter andra, mera användarvänliga tjänster.

UX-design eller design av användarupplevelse

UX-design (User Experience Design) har som mål att designa tjänster som är så enkla och fungerande som möjligt för slutanvändaren.

UX-design har som startpunkt att undersöka hur användarna upplever en viss webbplats eller -tjänst och sedan använda resultatet för att förbättra tjänsten.

En av våra viktigaste principer när vi bygger webbplatser, applikationer och tjänster åt våra kunder är att maximera användarupplevelsen. För att uppnå bästa möjliga resultat testar vi alltid den nya produkten/tjänsten på en relevant målgrupp innan den lanseras.

På Genero tar vi också små detaljer i beaktande. Ta kontakt om du vill veta mera eller om du vill veta hur du kan förbättra just din webbtjänst.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!