Growth hacking

Termen growth hacking är fortfarande relativt ny, men tanken bakom den är att hitta det mest kostnadseffektiva sättet att öka ditt företags tillväxt.

I sin enklaste form innebär growth hacking att välja de bästa kanalerna, verktygen och metoderna samt att alltid hålla ögonen öppna för nya möjligheter. I praktiken kräver growth hacking ett ständigt analyserande, testande och optimerande.

Growth hacking strävar efter tilllväxt genom ett maximalt utnyttjande av marknadsföringsbudgeten. Vi använder alla de effektivaste verktygen inom digital marknadsföring. Vi testar och provar olika lösningar och anpassar våra metoder enligt vad som fungerar bäst. Naturligtvis söker vi alltid efter unika lösningar för varje kund för att hitta det som gynnar tillväxten mest.

Marknadsföring i sociala medier, sökmotormarknadsföring och e-postmarknadsföring är olika sätt att nå den relevanta målgruppen för ditt företag. Sökmotoroptimering ökar antalet besökare till din webbplats medan konverteringsoptimering och inbound-marknadsföring underlättar processen att omvandla besökare till kunder eller leads.

För att sammanfatta det hela är growth hacking en analytisk och kreativ form av marknadsföring som på ett briljant sätt kombinerar teknisk fingerfärdighet och konkreta åtgärder.