Growth hacking innebär att vi tar reda på vilka kanaler, metoder och vilken form av kommunikation som får just ditt företag att växa.

Konverteringsoptimering

Bland annat via sökmotoroptimering får ett företags webbplats en mängd nya intresserade besökare. Nästa steg i growth marketing-processen är att omvandla dessa besökare till kunder eller leads. Det är här konverteringsoptimering kommer in i bilden.

Konverteringsoptimering fokuserar på målet med webbplatsen

Konverteringsoptimering får webbplatsens besökare att utföra specifika önskade åtgärder. De här åtgärderna är själva målet med webbplatsen och kan vara exempelvis att köpa en produkt eller tjänst, beställa ett nyhetsbrev eller helt enkelt att stanna kvar längre på webbplatsen.

Kort och gott är konverteringsoptimering ett sätt att omvandla besökarna till kunder. På samma gång ser konverteringsoptimeringen till att övriga marknadsföringsåtgärder inte är förgäves.

Konverteringsoptimering i praktiken

Meningen med konverteringsoptimering är att besökarna ska trivas på webbplatsen och uppleva den som tydlig, tillförlitlig och användarvänlig. Nöjda besökare är ju nämligen mer benägna att använda webbplatsen på det sätt ägarna önskar, dvs konvertera.

I praktiken finns det många sätt att konverteringsoptimera en webbplats. Den kanske enklaste formen av konverteringsoptimering är att planera och utforma hela webbplatsen enligt ett enda förutbestämt mål. En av de vanligaste metoderna är å sin sida att skifta webbplatsens visuella uttryck och förhållandet mellan olika element. Exempelvis genom att byta plats, färg, storlek eller text på olika knappar.

Också bilder, animationer och olika textvarianter är populära sätt att rikta besökarnas uppmärksamhet på någon specifik sak. Konverteringsoptimering kan även innebära att göra webbplatsen tydligare och mer användarvänlig, att skapa bra innehåll samt att utnyttja relevanta referenser och kundrecensioner.

Konverteringsoptimering är en kontinuerlig process

Effektiv och framgångsrik konverteringsoptimering kräver ett ständigt mätande, testande och jämförande. Webbplatshelheten som leder till de bästa resultaten uppnås oftast genom ett långvarigt arbete och korrigering av små detaljer. I de allra flesta fall blir en webbplats aldrig helt och hållet färdig, det finns alltid någon liten detalj att förbättra.

I bästa fall kommer konverteringsoptimeringen in i bilden redan i det skedet webbplatsen planeras. Utan den är det så gott som omöjligt att uppskatta hur goda resultat webbplatsen kommer att ge och hur bra den kunde prestera när den är optimerad som allra bäst.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!