Growth hacking innebär att vi tar reda på vilka kanaler, metoder och vilken form av kommunikation som får just ditt företag att växa.

Sökmotormarknadsföring

Att söka information om produkter och tjänster i en sökmotor för att kunna fatta rätt köpbeslut blir allt vanligare. Sökmotormarknadsföring är ett effektivt sätt att nå potentiella kunder i just rätt ögonblick.

Vad är sökmotormarknadsföring?

Sökmotormarknadsföring innebär att förbättra en webbplats synlighet i Google och andra sökmotorer. Inom ramarna för sökmotormarknadsföring faller sökordsannonsering (SEM) och sökmotoroptimering (SEO). Genom sökmotormarknadsföring ser man till att företagets produkter och tjänster hittas i sökmotorn när en potentiell kund gör en sökning med något nyckelord som tangerar företagets bransch.

Sökmotormarknadsföring ger mer trafik till webbplatsen

Sökordsannonsering är en avgiftsbelagd form av sökmotormarknadsföring och liknar på många sätt traditionell annonsering. Målet är att få företagets annonser att synas i sökmotorn på de platser som är reserverade för annonser och på så sätt få flera besökare till din webbplats. Sökordsannonsering är ett snabbt och effektivt sätt att nå den relevanta målgruppen, öka försäljningen och öka synligheten i sökmotorerna.

Sökmotormarknadsföring ökar synligheten

Sökmotoroptimering å andra sidan är en mera teknisk och innehållsfokuserad form av sökmotormarknadsföring, som på lång sikt ökar synligheten och kraften för ditt företags webbplats. En sökmotoroptimerad webbplats placerar sig högre upp bland sökmotorns organiska (dvs. icke köpta) resultat och når på så sätt besökare som faktiskt är intresserade av ämnet i fråga.

Effektiv sökmotormarknadsföring är mångsidig

Professionellt utförd sökmotormarknadsföring utnyttjar både sökordsannonsering och sökmotoroptimering. På så sätt når man ut till den största möjliga relevanta målgruppen. Genom kontinuerlig optimering ser man till att sökmotormarknadsföringen är kostnadseffektiv och framgångsrik.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!