Growth hacking innebär att vi tar reda på vilka kanaler, metoder och vilken form av kommunikation som får just ditt företag att växa.

Sökmotoroptimering

Potentiella kunder har i allt större utsträckning börjat söka efter information i någon sökmotor. Sökmotoroptimering är ett utmärkt medel för att nå dessa människor i det rätta ögonblicket.

Vad är sökmotoroptimering eller SEO?

Sökmotoroptimering (SEO, Search Engine Optimization) innebär att öka en webbplats synlighet bland sökmotorernas organiska resultat. Ett annat sätt att öka synligheten i en sökmotor är med hjälp av sökmotormarknadsföring (SEM).

Sökmotoroptimering kräver strategisk planering

Första steget i sökmotoroptimeringen är att definiera vilka nyckelord det lönar sig att synas på för ett visst företag. Sedan gäller det att göra en noggrann analys för att komma fram till vilka åtgärder som ger den största effekten.

Förutom att välja rätt nyckelord består sökmotoroptimering av att definiera mål, öka webbplatsens kraft, göra sökmotoroptimerat innehåll och att se till att de tekniska detaljerna är i skick. Resultatet kommer inte att synas över en natt utan sökmotoroptimering är ett långsiktigt projekt som kräver en tydlig strategi. På sikt kommer arbetet dock att resultera i högre medvetenhet, ökad försäljning och billigare trafik till webbplatsen.

3 orsaker till att börja med sökmotoroptimering

 1. Sökmotoroptimering är ett billigare alternativ för att skapa nya leads och öka försäljningen.
 2. Sökmotoroptimerade webbsidor hittas precis när behovet är som störst och köpbeslutet nära.
 3. Investeringen ger inte avkastning direkt, men en välgjord sökmotoroptimering kommer att ge resultat en lång tid framöver.

Är sökmotoroptimering inne?

Det är enkelt att se hur bra synlighet ditt företag har i en sökmotor just nu.

 1. Gör en sökning med din viktigaste produkt eller tjänst och se om du hittar ditt eget företag bland resultaten. Inkludera inte ditt företags namn i sökningen, det känner få nya kunder ändå till. Om du t.ex. erbjuder skomakartjänster i Helsingfors, skriv in “skomakare Helsingfors” i en sökmotor.
 2. Om ditt företag hittas längst ner på den första sidan eller t.o.m. först på den andra eller tredje sidan är det svårt för potentiella kunder att hitta dig.

Det lönar sig också att observera att fastän ditt företag nu skulle hittas bland de första resultaten, hör sökmotoroptimering till många av dina konkurrenters digitala strategier och det kommer att krävas fortsatta åtgärder för att stanna kvar på toppen.

Sökmotoroptimering och nyckelordsanalys

Framgångsrik sökmotoroptimering grundar sig på en välgjord nyckelordsanalys. Som nyckelord lönar det sig att välja söktermer som förknippas med de tjänster och produkter ditt företag erbjuder, helt enkelt sådant dina potentiella kunder kan tänkas söka på. Dessutom bör man granska de olika nyckelordens månatliga sökvolym t.ex. med hjälp av tjänsten Google Keyword Planner. Ju fler sökningar det finns på ett nyckelord, desto mer trafik kan man styra till webbplatsen.

Fördelar med nyckelordsanalys

 • Webbplatsen uppnår sina mål lättare
 • Spårningen blir tydligare
 • Det blir enklare att definiera nödvändiga åtgärder

Såväl den faktiska sökmotoroptimeringen som placeringen av nyckelorden och uppföljandet av ökningen av organisk trafik görs på basis av nyckelordsanalysen. På så sätt kan man vara säker på att de viktigaste åtgärderna tas itu med först så att man kan se vilken påverkan dessa har på webbplatsens placering och den organiska trafiken. Det bästa sättet att följa med förändringar i trafiken är genom olika trackingprogram samt Google Analytics-verktyget.

Sökmotoroptimering som skräddarsydda lösningar

Vi har sedan 2009 hjälpt företag i en mängd olika branscher i Finland och Sverige att öka sin synlighet i sökmotorerna, öka försäljningen och få leads genom sökmotoroptimering. Vi sätter alltid ihop ett specifikt SEO-paket enligt varje kunds behov och vårt mål är att få fram mätbara resultat.

Generos sökmotoroptimering innehåller alltid följande delområden:

 • Nyckelordsanalys
 • Definition av mål
 • Innhållsstrategi och optimering
 • Teknisk webbplatsanalys och optimering
 • Analysering och optimering av webbplatsens uppbyggnad
 • Länkstrategi och länkbygge
 • Kontinuerlig rapportering, uppföljning och analysering av resultat
 • Kontinuerligt stöd och konsultering
 • Skräddarsydd SEO-skolning

Sökmotoroptimering är en lönsam investering eftersom den resulterar i stora mängder trafik till hemsidan som skulle vara mycket dyrare att få genom sökmotormarknadsföring. Vi tillhandahåller våra kunder tydliga rapporter med uppföljning av sökmotoroptimeringen där de uppnådda resultaten är lätta att se.

Resultat våra kunder har uppnått genom sökmotoroptimering

En stor nätbutik höll på avsluta sin verksamhet i Finland. Genom sökmotoroptimering blev butiken lönsam på 6 månader.

En B2B-webbplats genererade efter sökmotoroptimeringen ca 80 leads i månaden för vår kund. Innan vi började var den siffran 0.

Genom teknisk sökmotoroptimering blev Finland fjärde största portal den näst största på 9 månader.

Med hjälp av sökmotoroptimering ökade vi den organiska trafiken till en webbplats i fastighetsbranschen med 292% på ett drygt år.

Hatstores organiska trafik ökade med 95% tack vare sökmotoroptimering.

En informationswebbplats organiska trafik fördubblades varje månad under 5 månaders tid och blev totalt 18 gånger större.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!