Growth marketing-strategi

Framgångsrik marknadsföring kräver en noggrant utformad strategi. Hörnstenarna i vår growth marketing-strategi är mätbara mål och val av marknadsföringsåtgärder som stöder tillväxten.

Med hjälp av en tydlig strategi kan brandets konkurrensfördelar utnyttjas i marknadsföring och kommunikation så effektivt som möjligt, när man vet vad som ska sägas och till vem. Vi utformar alltid growth marketing-strategin från fall till fall helt enligt kundens behov, oavsett om det är fråga om en storskalig varumärkesförnyelse eller bättre utnyttjande av digitala kanaler. I bästa fall leder den personliga growth marketing-strategin till att kunderna blir genuint intresserade av företagets berättelse och behovet av traditionell reklam minskar.

 

Brandingstrategi lyfter fram konkurrensfördelarna

I dagens digitala värld tar det inte nödvändigtvis längre år av ansträngningar att etablera ett brand. Framför allt tack vare sociala medier sprids nu unika historier snabbare än någonsin från en konsument till en annan. Genom att hitta sin egen styrka och berätta om den på ett fängslande sätt för den rätta målgruppen, kan även mindre företag och nya brand växa förhållandevis snabbt.

 

Med en digital strategi får du ut allt av de digitala kanalerna

Merparten av företag har redan en webbplats och profiler på diverse sociala medier, men många av dem saknar en tydlig plan för hur dessa ska utnyttjas. I den digitala strategin definieras också hur man på ett lönsamt sätt kan utöka sin verksamhet online. Med hjälp av en tillväxtfokuserad digital strategi kan exempelvis besökare på ett företags webbplats omvandlas, beroende på bransch, antingen till kunder eller leads.