Utan strategi är det omöjligt att förstå värdet av digital kommunikation. Därför behövs tydliga, mätbara mål för allt som görs.

Brandingstrategi

I dagens digitala värld krävs det inte nödvändigtvis längre år av ansträngningar att etablera ett brand, förutsatt att man har en välplanerad brandingstrategi. Framför allt tack vare sociala medier sprids nu unika historier snabbare än någonsin från en konsument till en annan.

Genom att hitta sin egen styrka och berätta om den på ett fängslande sätt för den rätta målgruppen, kan väl byggda brand lyckas stå upp mot också redan väletablerade konkurrenter.

Brandingstrategi fokuserar på konkurrensfördelar

En brandingstrategi definierar hur företaget vill ses av sina kunder och hur det skiljer sig från sina konkurrenter. Dessutom fungerar en tydlig brandingstrategi som bra riktlinjer för allt som görs, vare sig det handlar om ett företags interna verksamhetsmodeller eller marknadsföringsåtgärder.

Målet med en brandingstrategi är att definiera ett starkt brand, som lockar till sig lojala kunder och som hjälper företaget att växa. Det är även bra att komma ihåg att en brandingstrategi inte enbart är ett verktyg för nya företag. Att uppdatera sin brandingstrategi och göra kärnbudskapen tydligare kan öppna för nya möjligheter, också för företag som kanske inte tidigare har satsat på detta.

En brandingstrategi kräver planering

En framgångsrik brandingstrategi baseras på en noggrann analys. Till grundjobben för en brandingstrategi hör t.ex. att analysera brandets nuvarande situation och konkurrens, att definiera konkurrensfördelarna och att sätta upp mål.

Processen för att bygga ett brand och en brandingstrategi

  1. Analys av konkurrens och målgrupp
  2. Ett team som känner till brandets vision och löften
  3. Workshoppar för att skapa en uppfattning om brandets identitet
  4. Planering av brandets vision, löften samt historia (brand story)
  5. Skapandet av en brand book
  6. Förnyande av informationsmaterial/marknadsföringsmaterial
  7. Intern lansering av brandet
  8. Lansering av brandet

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!