Utan strategi är det omöjligt att förstå värdet av digital kommunikation. Därför behövs tydliga, mätbara mål för allt som görs.

Digital strategi

Merparten av företag har redan en webbplats och profiler på diverse sociala medier, men överraskande många av dem saknar fortfarande en digital strategi.

En digital strategi gör närvaron online lönsam

En digital strategi innebär en tydlig plan för hur man ska nyttja sociala mediekanaler, så att de stöder affärsverksamheten och framför allt gör det möjligt för företaget att växa.

Verksamheten blir organiserad tack vare en digital strategi och de mål som den innehåller. Ett ständigt mätande och optimerande säkerställer att strategin också ger resultat. Samtidigt gör strategin det också lättare att se hur man kunde utveckla marknadsföringen och närvaron online.

En digital strategi ger fler besökare och kunder

För affärsverksamhetens skull är det viktigt att strategin innehåller sätt att förvandla besökare på webbsidan till kunder eller leads. Strategin hjälper också till att definiera hur man planerar att få flera besökare till webbplatsen. En långsiktig strategi tar också i beaktande webbplatsens tekniska egenskaper och behov av förändring, så att webbplatsen ska fungera också i framtiden.

Digital strategi i olika kanaler

Vilka kanaler och vilket innehåll ett företag kan använda för att t.ex. i sociala medier göra så effektiv marknadsföringskommunikation som möjligt, beror mycket på vilken bransch företaget rör sig i och hurdana produkter eller tjänster företaget erbjuder. De olika kanalernas roll och de möjligheter som de erbjuder definieras i strategin.

Det ingår också en del i digital strategi som berör kommunikation och för detta vore det bra att det i grunden fanns en tydlig brandstrategi. På så vis håller man brandet enhetligt och det finns tydlig praxis för hur man t.ex. svarar på feedback från konsumenter. 

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!