En webbplats bör vara välplanerad och utformad så att den stöder ditt företags affärsverksamhet, ökar försäljningen, skaffar nya potentiella kunder och genererar leads.

Nätbutiker

En nätbutik är ett enkelt sätt att undkomma begränsningar gällande öppethållningstider eller geografiska aspekter samt att utvidga sin kundbas. I teorin kan hela världen bli din nya kundbas. Också andra företag än de som säljer traditionella konsumentprodukter kan ha nytta av en nätbutik för att öka sin försäljning, vi gjorde t.ex. en nätbutik för vår kund som verkar inom biltvätt.

Det som utmärker nätbutiker idag är skräddarsydda och personliga funktioner, såsom t.ex. automatisk ifyllnad av kunduppgifter i formulär ifall kunden är inloggad. Också andra funktioner som ger användaren mervärde, som t.ex. produktrecensioner eller rekommendationer baserade på användarens tidigare köp, bidrar till att nätbutiker får lojala kunder.

E-handelslösningarna WooCommerce och Drupal commerce

Till våra tjänster hör att bygga nätbutiker och att upprätthålla dem. För våra kunder har vi förverkligat nätbutiker med båda plattformarna WooCommerce- och Drupal commerce. Bägge plattformarna är baserade på öppen källkod och klarar av att ta emot också större mängder besökare. Och viktigast av allt, de möjliggör att nätbutikerna kan fungera och utvecklas också långt in i framtiden.

WooCommerce, som används på WordPress-sidor, är idag världens mest använda lösning för e-handel.

Nätbutiker vi byggt:

Vi byggde en Drupal-baserad nätbutik åt Guest Comfort

och en nätbutik baserad på WooCommerce åt CityCarWash.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!