En webbplats bör vara välplanerad och utformad så att den stöder ditt företags affärsverksamhet, ökar försäljningen, skaffar nya potentiella kunder och genererar leads.

Nättjänster

Nättjänster föds ur goda idéer

Nättjänster är mera än vanliga webbplatser. Deras syfte är att skapa mervärde t.ex. genom att erbjuda nyttig information eller genom att bespara användaren både tid och besvär. De bästa och mest framgångsrika nättjänsterna är omfattande helheter, som i grunden bygger på enkla, men unika idéer. Om bibliotekets nättjänst automatiskt påminner användaren om att lånetiden håller på att gå ut och gör det möjligt att förnya lånet med ett klick, upplever användaren sannolikt att den fått mervärde tack vare tjänsten.

Har ditt företag en idé för en nättjänst, men du är inte helt säker på hur den kan förverkligas? Vi har byggt och utvecklat nättjänster för våra kunder redan i många år och vi berättar gärna vad som krävs för att förvandla idén till en fungerande tjänst. Ta kontakt, om du vill veta mera!

 

Exempel på en omfattande webbtjänst:

Med nättjänsten Talovertailu.fi kan en konsument som planerar att bygga sitt eget hus få information om olika hustillverkares modeller samt jämföra huspaket på basis av en mängd olika kriterier. Dessutom kan man med hjälp av tjänsten inspireras genom att läsa andra husbyggares byggbloggar samt få omfattande information rörande husbygge tack vare varierande artiklar inom ämnet.

Vill du ha resultat? Ta kontakt!

På Genero fokuserar vi på mätbar digital marknadsföring, med målet att hjälpa våra kundföretag att göra resultat och växa. Vi mäter, testar och bevisar allt det vi gör och vi nöjer oss inte bara med ok resultat.

Vill du överge den traditionella marknadsföringen till förmån för en mer resultatdriven digital marknadsföring? Vi hjälper dig gärna!