Utnämningar i november

Genero Crew

Janne Lappalainen Genero
Janne Lappalainen
har utnämnts till Account Director från och med 1.11.2019. Till hans ansvarsområden hör kundrelationer och teamledning.

Niklas Andersson Genero

Niklas Andersson har utnämnts till Account Director från och med 1.11.2019. Till hans ansvarsområden hör kundrelationer och teamledning. Niklas har gedigen erfarenhet av kommunikation och projektledning.
Fred Karlsson Genero
Fred Karlsson har utnämnts till Senior Project Manager från och med 1.4.2019. Han är speciellt kunnig inom webbprojekt.

Eva Forsman Genero

Eva Forsman har utnämnts till Project Manager på Generos kontor i Jakobstad från och med 16.8.2019. Hon är speciellt kunnig inom foto- och videoproduktion.

Susanna Neiglick Genero
Susanna Neiglick har utnämnts till Senior Growth Hacker från och med 1.2.2019. Hon är speciellt kunnig inom digistrategi, growth marketing, CRO, SEO och facilitering.

Mikael Bertus Genero
Mikael Bertus har utnämnts till Senior Copywriter från och med 22.4.2019. Han är speciellt kunnig inom kreativ strategisk planering.

Ngoc Doan Genero
Ngoc Doan har utnämnts till HR-ansvarig från och med 15.3.2019. Hon sköter Generos personaladministration, HR-processer samt rekrytering och jobbar för att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen.