Certified Information Security Manager (CISM) är en globalt erkänd certifiering för individer som ansvarar för hantering och styrning av informationssäkerhet. CISM-certifieringen är skapad av ISACA (Information Systems Audit and Control Association) och är avsedd för erfarna säkerhetschefer och personer som ansvarar för att utveckla och hantera informationssäkerhetsprogram för företagsorganisationer.

Syfte och mål

CISM-certifieringen har som syfte att främja bästa praxis inom informationssäkerhetshantering. Den riktar sig specifikt till individer som ansvarar för hanteringen av säkerhet på en organisatorisk nivå, vilket inkluderar att planera och hantera informationssäkerhetsprogram samt att identifiera och hantera säkerhetsrisker. Genom att erhålla CISM-certifieringen kan yrkesverksamma bevisa sin expertis och sitt engagemang för att skydda företagskritisk information och säkerställa efterlevnad av säkerhetsstandarder och -föreskrifter.

Certifieringskrav

För att bli CISM-certifierad måste kandidater uppfylla flera krav. Först och främst måste de ha minst fem års erfarenhet av informationssäkerhetshantering, varav minst tre år måste ha innefattat hantering av säkerhetsfunktioner på hög nivå. Kandidaterna måste också klara ett omfattande certifieringsprov som täcker fyra huvudområden:

  1. Informationssäkerhetsstyrning: Detta område fokuserar på utveckling och förvaltning av ett företags informationssäkerhetsprogram. Det inkluderar att skapa och upprätthålla säkerhetspolicyer och att förstå affärens övergripande mål och strategier.

  2. Informationsriskhantering: Detta område handlar om att identifiera, bedöma och hantera informationssäkerhetsrisker. Kandidaterna lär sig tekniker för att bedöma risker och implementera lämpliga kontroller för att minska riskerna.

  3. Utveckling och hantering av informationssäkerhetsprogram: Detta område omfattar planering, utveckling och hantering av ett omfattande informationssäkerhetsprogram. Det inkluderar att definiera säkerhetsarkitektur och säkerställa att säkerhetskontroller är i linje med företagets mål och riskaptit.

  4. Incidenthantering: Detta område fokuserar på att identifiera och hantera informationssäkerhetsincidenter. Kandidaterna lär sig att skapa och implementera planer för incidentrespons samt att utvärdera och förbättra incidenthanteringsprocesser.

Fördelar med CISM-certifiering

Att erhålla en CISM-certifiering ger flera fördelar både för den enskilde och för arbetsgivaren. För den enskilde innebär certifieringen ett formellt erkännande av deras kompetens och expertis inom informationssäkerhet, vilket kan leda till karriäravancemang och högre lön. För arbetsgivare innebär att anställa CISM-certifierade yrkesverksamma att de får tillgång till personer som kan leda och förbättra deras säkerhetsprogram och därmed minska risken för säkerhetsincidenter och dataläckor.

Förberedelse och fortbildning

För att förbereda sig för CISM-certifieringen rekommenderas kandidater att delta i utbildningskurser och att använda studiematerial som tillhandahålls av ISACA och andra utbildningsleverantörer. Det finns också många böcker och online-resurser som kan hjälpa kandidater att förbereda sig för certifieringsprovet. Efter att ha erhållit certifieringen måste CISM-certifierade yrkesverksamma fortsätta att vidareutbilda sig för att upprätthålla sin certifiering. Detta inkluderar att samla fortbildningspoäng genom att delta i relevant utbildning, konferenser och andra yrkesrelaterade aktiviteter.

Slutsats

CISM-certifieringen är en värdefull merit för alla som arbetar med informationssäkerhet på en strategisk nivå. Den ger en tydlig väg för yrkesverksamma att bevisa sin kompetens inom informationssäkerhetshantering och hjälper företag att skydda sina informationsresurser genom att ha kvalificerade och certifierade säkerhetsansvariga. Genom att uppnå CISM-certifiering kan yrkesverksamma inte bara förbättra sin egen karriär utan också bidra till att stärka informationssäkerheten inom sina organisationer.