Så får du ett radonfritt boende

Radon är en radioaktiv gas som kan öka risken för lungcancer om man exponeras för höga halter under en längre tid. Enligt Strålskyddsmyndigheten drabbas omkring 500 personer varje år av lungcancer på grund av radon i Sverige, varav 90 procent är rökare. I Sverige har närmare 400 000 bostäder förhöjda halter av radon i inomhusluften. […]

Digital marknadsföring

Digital marknadsföring Digital marknadsföring är en metod för att nå målgrupper och marknader via digitala kanaler såsom internet, mobiltelefoner och sociala medier. Det innefattar olika typer av verktyg och taktiker såsom sökmotoroptimering, annonsering, e-postmarknadsföring, innehållsmarknadsföring och sociala medier marknadsföring för att fånga uppmärksamhet, skapa engagemang och generera affärsmöjligheter. Målet är att öka synlighet, trafik och […]