BestLab: +825 % i organisk trafik och +550 % i antal leads

825 %
Organisk trafik
340 %
Google synlighet
550 %
Leads

BestLab grundades 2016 av Hannes Rahja och Tobias Snellman i Vasa. Sedan dess har BestLab växt snabbt och har idag laboratorier även i Seinäjoki och Helsingfors. BestLab fokuserar på asbest- och mögelanalyser och är idag ett av få laboratorier i Finland som har fått asbestanalyserna FINAS ackrediterade.

Idén till BestLab föddes när byggnadsingenjörerna Hannes och Tobias märkte hur man ännu på byggarbetsplatser utsattes för asbest p.g.a. ovetskap om hälsoriskerna. Därför vill BestLab förutom att göra laboratorieanalyser öka kännedom om riskerna med asbest samt erbjuda information och rådgivning om asbest.

Genero inledde samarbetet med BestLab under sommaren 2017. BestLab hade från tidigare en varumärkesidentitet och webbsida men hade inte aktivt jobbat med marknadsföring för att öka kännedom, trafik och konverteringar. Genero har hjälpt BestLab med varumärkespositionering och kommunikationsstrategi samt growth marketing strategi och growth hacking.

” Med ett nytt företag i en ny bransch, där analysernas pålitlighet är A och O, var utmaningarna väldigt stora. Med Generos hjälp har vi under en kort tid lyckats bygga upp ett varumärke som förknippas med kvalitet och pålitlighet.”
Hannes Rahja, VD BestLab

 

Utmaning

Efter att den nya asbestlagen trädde i kraft 2016 har konkurrensen ökat och många nya laboratorier har kopierat BestLabs varumärkeslöften och kommunikation. På samma gång är marknaden starkt växande eftersom det finns risk för material innehållande asbest i 2,2 miljoner finländska bostäder som är byggda före 1994.

Utmaningen för BestLab är att som ett nytt varumärke skapa förtroende bland asbestkartläggare och konsumenter samt skapa en kommunikation och marknadsföringsstrategi som skiljer sig från konkurrenterna. Målen är att stärka BestLabs varumärke som en pålitlig aktör och en föregångare inom branschen samt skapa en stark online närvaro för att driva trafik och konvertering.

 

Förverkligande

Vi började samarbetet med en workshop där vi sammanställde BestLabs vision, mission, värderingar, brand story och löften.

BestLabs mission:

  • Att lära ut om hälsoriskerna med asbest och andra skadliga ämnen för att förhindra att man utsätter sig själva eller omgivningen för hälsorisker samt att fokusera på kvalitet så att man alltid kan lita på att analysen stämmer överens med verkligheten och att det inte heller uppstår saneringskostnader i onödan.

Baserat på varumärkesstrategin tog vi fram en kommunikationsplan och marknadsföringsstrategi med starkt fokus på att bygga upp organisk trafik till webbsidan via sök. Vi skapade en SEO-strategi för att ta över sökresultatet på Google på relevanta sökningar. Utifrån SEO-planen började vi skapa relevanta blogginlägg och innehåll på deras redan existerande hemsida som vi sedan distribuerade via Google och Facebook.

Målet var att inte bara skapa uppmärksamhet kring asbest, utan även konvertera läsarna som hade ett renoveringsobjekt eller jobbade som asbestkartläggare eller sanerare. Vi byggde upp en försäljningstratt för att konvertera användarna till kunder.

 

BestLab: +825 % i organisk trafik och +550 % i antal leads

Vi märkte att hemsidan inte konverterade i så hög grad som vi hoppades på, detta ledde till att vi inledde konverteringsoptimering av webbsidan genom att anpassa struktur, design, färger, texter och skapa nya landningssidor.

För att nå potentiella kunder som asbestkartläggare och sanerare använde vi oss även av PR och growth hacking tekniker.

 

Resultat

På 6 månader har vi ökat den organiska trafiken med 825 % och synligheten på Google har ökat med 340 %. Antalet leads och förfrågningar via hemsidan har ökat med 550% sedan samarbetet inleddes.

BestLab: + 825 % orgaanista liikennettä ja + 550 % määrä liidejä 3