Friends & Brgrs crowdfunding-kampanj drog in 1 miljon € på rekordtid

620000
Minimi
993000
Resultat
550
Nya ägare

På endast några veckor skapade Genero och Friends & Brgrs en crowdfunding kampanj som drog in 1 miljon euro. Emissionen övertecknades endast 7 dagar efter att kampanjen lanserats för allmänheten.

 

Video – equity for friends

För att lyckas med crowdfunding-kampanjen krävdes en video som tydligt förklarade Friends & Brgrs koncept och vision. Videon skapades av Generos videoproduktionsteam.

 

Bakgrund – ett nära samarbete mellan genero och friends & brgrs har skapat förutsättningar att lyckas med kommunikationen

Fresh casual hamburgerkedjan Friends & Brgrs grundades år 2014 och har idag 5 restauranger i Jakobstad (2014), Helsingfors (2015), Tammerfors (2016), Uleåborg (2016) och Köpenhamn (2016). Företaget har vuxit kraftigt och beräknas omsätta ca 6 milj. € år 2016.

 

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 9
Genero har sedan starten hjälpt Friends & Brgrs med varumärkesstrategi, konceptutveckling och kommunikationen. Målet har alltid varit att bygga en nära relation mellan Friends & Brgrs och deras kunder. Marknadsföringen har fokuserat på sociala medier för att skapa en dialog direkt med kunderna samt att jobba med influencers och PR. Friends & Brgrs kunder har genom sociala medier aktivt deltagit i utvecklingen av konceptet och produkterna.

Varför crowdfunding?

“När vi startade Friends & Brgrs insåg vi att det traditionella sättet att göra saker på, inte alltid är det bästa. I stället för franchising, ville vi därför samarbeta med personer som delar vår passion för burgare.” – Friends & Brgrs, CEO & Co-Founder, Peter Fagerholm

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 10

 

Friends & Brgrs har idag närmare 20 000 fans på Facebook, samt ca 4 800 följare på Instagram. Dessa följare har genom sitt engagemang aktivt deltagit i utveckling av företaget, och Friends & Brgrs ville därför erbjuda dem möjligheten att bli delägare.

 

Mål med kampanjen

Friends & Brgrs planerar att öppna 2-3 nya restauranger per år i Europa under de tre kommande åren. Målet med crowdfunding-kampanjen var att anskaffa 620 000 – 980 000 € i riskkapital, för att kunna etablera nya restauranger.
 

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 12
 

Kampanjtid

Planerad kampanjtid: totalt 8 veckor

Kampanjen började med en 2-veckors kampanj för en utvald målgrupp.

Den 8 november lanserades kampanjen för allmänheten genom pressmeddelanden, marknadsföring i sociala medier samt word of mouth. Kampanjen var tänkt att pågå till 20 december, men avslutades redan efter en vecka eftersom emission blev fulltecknad i förtid.

Marknadsföring av crowdfundingkampanjen

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 13

 

Tone of voice i kommnunikationen

Vi skulle inte vara här idag utan er, våra fantastiska kunder. Därför vill vi erbjuda er möjligheten att följa med på vår resa, genom att investera via equitybaserad crowdfunding. Många restaurangkedjor väljer franchising, men vi vill hellre samarbeta med de personerna som delar vår passion för burgare.

Kampanjen skapade väldigt stort engagemang på facebook och nådde ut till över 100 000 personer

 

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 22

Kampanjen väckte uppmärksamhet även på instagram och twitter

 

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 21

 

Resultat – crowdfunding kampanjen skapade ett enormt intresse för friends & brgrs

Emissionen övertecknades inom en vecka efter att kampanjen offentliggjordes för allmänheten.

Totalt +550 investerare från 8 olika länder.

Kampanjen väckte intresse och gav publicitet i större finska medier.

Friends & Brgrsin joukkorahoituskampanja keräsi miljoona euroa ennätysajassa 23

 

Friends & Brgrs crowdfunding-kampanj drog in 1 miljon € på rekordtid 2