Rototec – Förnyelse av varumärket

Översikt

Rototec är Europas största leverantör av energibrunnar.
För Rototec skapade vi en varumärkesstrategi, hemsidor och en digital strategi. Samtidigt förnyade vi företagets tjänsteutbud genom att effektivare rikta olika tjänster till olika målgrupper, vilket förenklade deras försäljningsprocess.

Rototec - Brändiuudistus

Bakgrund

Rototec, Europas största leverantör av geoenergi, har en kundkrets som till största del består av andra företag. I och med att företaget vuxit under de senaste åren blev det aktuellt att uppdatera varumärket, så att även det är modernt. Det blev Generos uppgift att tydligare få fram deras ledande marknadsposition, kunnande och breda utbud, eftersom dessa konkurrensfördelar inte hade tagits upp tidigare. För att säkerställa att vi skulle lyckas bra med detta arbete ordnade vi en workshop tillsammans med Rototec, där vi fick fram Rototecs mål som varumärke.

Strategi

Vi beslöt att strategiskt positionera Rototec som en ledande aktör i geoenergimarknaden. Vi planerade att göra detta genom att omforma deras tjänsteutbud genom att skapa ett fräscht utseende för varumärket tillsammans med bra skrivet innehåll.

Hemsida

Huvudmålet med detta arbete handlade om att urskilja olika helheter av de olika tjänsterna för att underlätta marknadsföringsarbetet och för att bättre kunna rikta Rototecs budskap.

Till detta projekt var det aktuellt att uppdatera hemsidan för Finland, Sverige och Norge. Detta åstadkom vi genom att analysera marknadssituationen: klargöra vem konkurrenterna var och hur sökmotoroptimeringen skulle skötas på bästa sätt. Tack vare analyserna hade vi möjlighet att skapa rätt innehåll på rätt sätt.

Hemsidans struktur utgick ifrån Rototecs tjänster. Vi skapade även en informationsbank för att samla leads och en geoenergikarta, som utgick från ett ERP-system.

Marknadsföring

Efter att ha utvecklat tydliga tjänstehelheter och en bra hemsida var det aktuellt med marknadsföringen av Rototecs tjänster. Den färdiga hemsidans styrka utvecklade vi genom digital marknadsföring: SEO, SEM och genom att marknadsföra via sociala medier. Dessutom skapade vi tryckt material, som skulle stöda marknadsföringen, i form av moderna planscher, broschyrer med mera.

rototec_leaflets

Resultat

I och med denna utvecklingsprocess förbättrades försäljningsprocessen tack vare att Rototecs samtliga tjänster riktades till specifika målgrupper. Rototec fick nya kunder via att vi utvecklade deras tjänstehelheter utgående från deras mål. Via klarare kommunikation kan även kunderna enklare klargöra deras behov för geoenergi och förstå Rototecs verksamhet bättre. Via arbetet med SEO förbättrades hemsidans synlighet på Google märkbart.