Innehållsstrateg Josua arbetar från Tyskland

Design & Copywriting Genero Crew

Genero erbjuder flexibla arbetsmöjligheter och har för tillfället anställda i olika länder. En av dessa är Josua Fagerholm, som arbetat vid sidan om studierna i Tyskland. Själva möjligheten att arbeta på distans ser Josua en av Generos definitiva föredömen.

Josua har arbetat på Genero i totalt fyra år, varav 2,5 år på heltid. Han har arbetat på distans då han började studera i Reutlingen i Tyskland. Josua ser att distansarbetet är en fördel, även om det kanske inte är en nödvändighet. Överlag är detta en bra lösning för både Genero och Josua, eftersom Josua kan, som insatt, fortsätta med sina uppgifter och därmed fortlöper Generos arbete på ett optimalt sätt.

genero globalt tyskland marknadsföringsbyrå
Bild på Josuas “kontor” i Reutlingen.

Josua har arbetat ungefär 10 timmar i veckan på distans och poängterar att det är viktigt att arbetet är flexibelt, speciellt då han studerar. I och med att föreläsningarna varierar, är det alltså viktigt att arbetet även kan göras under olika tider på veckan. Speciellt då Josuas arbete inte är sådant som tillåter att han kan göra allting på en dag.

Josua beskrev hans arbetsuppgifter som följer:

“Just nu jobbar jag nästan uteslutande med vår fantastiska kund Friends & Brgrs. Jag är mer eller mindre involverad i allt marknadsföringsarbete som görs. Till största del sysslar jag med innehållsmarknadsföring och annonsering.”

digital marknadsföringsbyrå distansarbete
Sommaren 2016 var Josua på Helsingforskontoret.

Distansarbete kräver lite mer av både arbetsgivaren och -tagaren. Josua exemplifierar detta genom att berätta att det kan vara svårt att “komma in” i arbetet, och att följa med allt som händer. Då gäller det att se till att arbetstagaren själv regelbundet är i kontakt med resten av teamet.

I Tyskland väljer Josua hellre att arbeta på kontoret, vilket innebär universitet, även om han ibland arbetar hemifrån. För att lyckas med sitt arbete och sina studier, hålls han proaktiv och sätter undan tid för arbetet. Därefter är det viktigt att arbetsuppgifterna är klara och tydligt definierade. Det som är ett stort plus med att arbeta för en digital marknadsföringsbyrå är att det endast kräver en dator och internetuppkoppling för att kunna arbeta. Detta har möjliggjort att exempelvis Josua kan fortsätta med arbetet på distans och i princip arbeta varifrån som helst.

Josua, tillika med alla andra medlemmar, är en viktig del av Genero Crew. För att försöka göra arbetet så bekvämt som möjligt erbjuder Genero möjligheten till att arbeta på distans. För att lära dig mer om Generos kultur klicka här, och om du är intresserad av att höra mer om Generos arbetsmöjligheter kan du kontakta careers@genero.fi.