Genero fick Great Place to Work -certifikat

Genero har fått ett Great Place to Work -certifikat. Certifieringen är ett erkännande för att Genero har lyckats skapa en arbetsplatskultur som bygger på tillit. Ett krav för att kunna få certifikatet är att åtminstone sju av tio anställda upplever att företaget är en bra arbetsplats.

Generos mål är att bli en av Finlands bästa arbetsplatser. Företaget deltog nu för första gången i undersökningen, i kategorin för små organisationer. De anställdas uppfattning om sin arbetsplats hördes i maj via e-post, i form en Trust Index-medarbetarundersökning. Poängresultatet blev 91/100.

– Personalens välmående och trivsel har stor betydelse för hur framgångsrikt ett företag är. Under det senaste året har vi gjort mycket förändringsarbete och samtidigt har vi försökt hitta olika sätt att inspirera och motivera våra medarbetare. Vi såg Great Place To Work-undersökningen som ett bra verktyg för att mäta nivån på arbetsplatskulturen och det vi gör, säger Generos verkställande direktör Rasmus Östman.

Konceptet Great Place To Work går ut på att mäta och utvärdera ett företags verksamhetssätt ur flera olika synvinklar. Företagsledningen fick svara på Culture Audit-enkäten med frågor utformade för arbetsgivaren. I augusti får Genero en omfattande analys som visar organisationens arbetsplatskultur och hur väl det praktiska ledarskapet fungerar i jämförelse med de bästa arbetsplatserna. Enligt Östman kommer resultatet att ge ledningen viktig information som sedan kan användas som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet, både när det gäller ledarskap och arbetsplatskultur.

Great Place To Work är en process som ger Genero möjlighet att lyssna på sina medarbetare och utveckla sitt arbetssätt.

– I vårt företag har vi den senaste tiden arbetat i ständig förändring. Genero har vuxit snabbt och vi har rekryterat nya medarbetare. I samband med en företagsaffär i maj blev Genero en del av A-lehdet koncernen. Vi vet att vi deltar i en mycket tuff tävling och vi har ännu mycket kvar att göra innan vi har chans att få titeln Finlands bästa arbetsplats, säger Östman.

Varför trivs då medarbetarna så bra på Genero? Det beror dels på de trevliga kollegerna och dels på möjligheten att själv kunna påverka sitt eget arbete. Jarno Penttinen har jobbat som copywriter på Genero i fyra år, och för honom kom det fina undersökningsresultatet inte som någon överraskning. Penttinen uppskattar speciellt den avslappnade stämningen på sin arbetsplats.

– Jag kunde nästan på förhand ha gissat att det skulle gå så här bra, säger han och skrattar.

Genero har växt kraftigt de senaste åren och tillväxten har följts av en rad förändringar. Enligt Ngoc Doan som ansvarar för personalfrågor på Genero kan ett företag använda Great Place To Work-konceptet för att utveckla en mer människonära arbetsplatskultur.

– I samarbete med personalen försöker vi hitta sätt att förbättra verksamheten och medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats, säger Doan.

Great Place To Work -certifikatet gäller alltid för ett år i taget och det är i kraft 12 månader efter att Trust Index-undersökningen har avslutats. Listan på Finlands bästa arbetsplatser publiceras årligen i samarbete med tidningen Talouselämä.

Tilläggsuppgifter Rasmus Östman, Genero, verkställande direktör, +358 40 742 9523, rasmus@genero.fi

Genero Ab är en growth marketing-byrå med fokus på mätbar digital marknadsföring, vars mål är att öka kundföretagens tillväxt. Till Generos kunder hör bland andra Fonecta, Snellman, Mr. Panini, Komplett Bank och Fixura. I fjol hade företaget en omsättning på 5 miljoner euro. Genero har 40 anställda på kontoren i Helsingfors och Jakobstad. Läs mer: www.genero.fi

Great Place to Work® -certifieringen är ett bevis på att ett företag har lyckats skapa en arbetsplatskultur som bygger på tillit. Certifikatet ges alltid för ett år i taget och det är i kraft i 12 månader efter att Trust Index © -undersökningen har avslutats. Listan på Finlands bästa arbetsplatser publiceras årligen i samarbete med tidningen Talouselämä. Läs mer: www.greatplacetowork.fi